Tävlingvillkor

Tävlingskommittén ansvarar tillsammans med klubbledningen för tävlingsverksamheten. För tävlingsbestämmelser ansvarar Handicap- & Regelkommittén. Du hittar kontaktuppgifter till respektive kommitté under rubriken medlem.

GREENFEE VID TÄVLING 2022

Greenfee vid tävlingar på Lyckorna GK är 350 kr per person. För tävlingar där spelformen är greensome eller foursome är greenfee 250 kr. För tävlingar som sträcker sig över flera dagar erläggs endast greenfee för första tävlingsdagen.

Vid tävling gäller följande rabattkort, frikort och överenskommelser

Bästkort, TKK, fyrklöverrabatt samt introduktionskort inom fyrklövern, den inom BDGF överenskomna rabatten för fullbetalande medlemmar. Fri greenfee för juniorer inom BDGF, juniorer utanför distriktet har 50% rabatt på ordinarie greenfee. OBSERVERA att undantag förekommer, kontrollera alltid vid anmälan!  

Observera att SGF introduktionskort, BDGF introduktionskort, GAF kort, PGA-kort, SGA-kort inte gäller vid tävling på Lyckorna GK.

Endast en typ av rabatt kan utnyttjas vid varje tillfälle.

Lokala regler och tävlingsvillkor - klicka här!