Torsdagsgolfen på Lyckorna

Torsdagsgolfen på Lyckorna fungerar så här: Alla medlemmar kan vara med och spela och ingen föranmälan krävs. Valfri start och partner (V.S.O.P) vilket innebär att man bokar en egen starttid och går ut med sina golfvänner. Incheckning sker i shopen där man erlägger startavgift på 100 kr. Scorekorten lämnar man i greenfeeinkastet efter avslutad runda. Herrgolfen som ingår i V.S.O.P har normalt första start klockan 13.30. Samling och lottning sker 13.00, ta med ditt scorekort! I torsdagsgolfen kan man vinna presentkort på Lyckorna GK som kan användas i restaurangen och i shopen.

Tävlingssponsor 2020

Lyckornas Eclectic

Alla som är med och spelar torsdagsgolf-tävlingar och är över 18 år kan delta i Lyckornas Eclectic. Startskottet går i samband med premiären av torsdagsgolfen den första torsdagen i maj.

Tävlingen pågår fram till och med den sista omgången av torsdagsgolfen, sista torsdagen i september. Hur går det till? Endast resultat från V.S.O.P - torsdagsgolfen är giltiga i Eclectic-tävlingen. Bruttoresultatet för valt hål förs upp på tavlan i klubbhuset. Resultat som väljs för eclectic ringas in med röd penna på scorekortet (samma scorekort som aktuell V.S.O.P-tävling, markerat av markör). Invalda resultat är permanenta, inga resultat kan ändras under pågående tävling.

Vem kan delta? Alla medlemmar samt av medlemmar inbjudna gäster kan deltaga i Lyckorna Eclectic. Åldersgräns 18 år.

När kan man anmäla sig? Det går bra att anmäla sig under hela tävlingsperioden, anmälan sker genom att erlägga startavgift i shopen samt skriva sitt namn på tavlan i klubbhuset.

Vad kostar det? Kostnaden för deltagande i Lyckornas Eclectic är 250 kr.

Priser: Ett jackpot-pris baserat på antalet deltagare kommer att lottas ut bland samtliga deltagare i eclectic-tävlingen. 1-3 pris kommer att utdelas i samband med avslutning för torsdagsgolfens V.S.O.P. I övrigt gäller Lyckorna GK tävlingsbestämmelser 2020.

Vad ingår mer? Avslutningsmiddag i september exklusive dryck ingår!

Vilka är klassindelningarna? En klass.

Hur fungerar det med Hcp? Deltagarens Hcp avläses den sista tävlingsdagen. Resultatet reduceras med antalet slag enligt slopetabell multiplicerat med 50%.  Framräknat antal slag avrundas uppåt. Avgörande vid lika resultat: Handicapmetoden, lägst spelhcp går före.

Val av tee vid V.S.O.P och Eclectic: V.S.O.P kan spelas från de tees som är slopade för damer respektive herrar. Vid deltagande i Eclectic gäller dock följande: herrar med officiellt hcp som under året fyller 75 år eller mer kan välja tee 49, damer med officiellt hcp som under året fyller 70 år eller mer kan välja tee 41. Reduceringen av hcp enligt ovan utgår alltid från den kortaste banan man spelat (det räcker med att man spelar vid ett tillfälle från en kortare tee, t.ex. 49 för herrar, för att reucieringen ska utgå från slopetabellen för tee 49).