Inställda tävlingar

Svenska Golfförbundet avråder starkt från att anordna tävlingar pga det ansträngda smittläget. Lyckorna Golfklubb kommer att agera efter dessa riktlinjer och det innebär att alla tävlingar i tävlingskommitténs regi ställs in eller skjuts upp tillsvidare. Om medlemsgrupper, t.ex veteranerna , själva anordnar en tävling är det i sin ordning, men GIT-tävling skall inte användas. Prisutdelning eller shot-gun används inte vid den här typen av sällskapsspel med tävlingsinslag. Vi kommer inte heller att anordna röja-ruffen. Däremot är det helt i sin ordning att mindre grupper samlas t.ex A-laget och klubbkommittén för att utföra på förhand bestämda ideella insatser. Vi hoppas att smittkurvan viker och att vi skall kunna återgå till något så när normala förhållanden. Faktum kvarstår – golf är en utomhussport och sällskapsspel är fortfarande helt i sin ordning.