Veteranernas tävlingsverksamhet

Utdrag från TÄVLINGSBESTÄMMELSER 

BINDANDE ANMÄLAN

Anmälan är bindande – dvs. om man inte före anmälningstidens utgång tar tillbaka sin anmälan till tävlingen är man skyldig att betala anmälningsavgiften oavsett om man spelar eller inte. De beräknade anmälningsavgifterna vid anmälningstidens utgång ligger till grund för beräkning av prisbordets omfattning.

OM DU ÅNGRAR DIG

Om Du ångrar dig kan du ta tillbaka din anmälan genom att avanmäla dig på ”Min golf”, på terminalen i klubbhuset eller genom att ringa 0522 – 20 176 före anmälningstidens utgång, vanligtvis kl.12.00 TRE dagar före tävlingsdagen.

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING

Spelare som uteblir från start i en tävling eller avanmält sig efter anmälningstidens utgång är skyldig att betala anmälningsavgiften. Obetald anmälningsavgift innebär avstängning från tävling tills skulden är betald.

Priser avhämtas vid prisutdelningen av pristagaren eller dennes ombud.

Ej avhämtade priser tillfaller veterankommittén.

Anmälan till tävlingen kan ske på följande sätt:

1. På ”Min golf” på www.golf.se

2. På telefon till tävlingsledningen

Måndagstävlingar: Välj tee vid anmälan. Startavgift 60kr.