Aktuellt för Veteranerna

Vintertouren

Må - On - Fr

Lottning 09:30

Spel med lite grön matta, hämta den i förväg. 

1 till 18e green, 10 , 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

HÖSTMÖTE 2022

Den 3 oktober avhölls höstmöte med ca 60 närvarande veteraner.

Prisutdelning för dagens Texas Scramble: Segrare Claes Haglund, Anne Falck, Sven och Dana Stålblad.

Ann-Christine informerade om att Vintertouren börjar när vintergreenerna tas i bruk, det blir spel på 12 hål med mattstumpar.

Den 12 dec hoppas vi kunna återuppta tradionen med Luciagolf.

Vi räknar med att under vintersäsongen ordna regelkurs samt utbildning i GIT för medlemmar som är intresserade av att hjälpa till som tävlingsledare.

Hur får vi fler deltagare på våra veterantävlingar nästa säsong? Önskemål framfördes om att tävlingar ska hållas varje vecka under sommarsäsongen (undantag juli), individuell anmälan till parspel,  samt att  de tävlingaansvariga i kommittén lägger upp ett varierat o genomtänkt program. Önskvärt att vi som spelar tävlingar försöker få med någon vän.

Vi har nu ett tävlingsutbyte med Uddevalla GK och Stenungsunds GK. Dessutom har vi ett banbyte med Tjörns GK. Önskemål framfördes om att försöka få till stånd ett utbyte även med Dagsholms GK.

Janne Andreasson valdes in i kommittén som i övrigt består av Ann-Christine Fagerberg, Ilse Karlsson, Lars Magnusson och Kalle Nilson.

Staffan von Essen informerade om att banan kommer att slopas om i juli-aug 2023.

Arne Jönsson höll prisutdelning för säsongens matchtävling. Stora Matchpriset vanns av David Loader före Claes Haglund och Lilla Matchpriset togs hem av Lars Magnusson med Alf Ehnebom på andra plats. Årets Hederspris gick till Pelle Niclasson för generös inbetalning av tävlingsavgiften.

Vi efterlyser fler damer till Matchtävlingen nästa år!

Anne Falck fick iuppdrag att formulera ett motionsförslag till klubbens årsmöte. Motionen skall gälla en tidsplan för ombyggnad av tee 41 samt att tee 41 även slopas för äldre herrar (90+)

 

 

VETERANERNAS VERKSAMHET

All veteranverksamhet 2022 finns under fliken "Verksamhet".

 

GOLFREGLER

Lite information om golfreglerna, som började gälla 2019, finns här på hemsidan under veteranerna/Golfregler 2019.

 

Det finns en ”hjärtstartare” (defibrillator) uppsatt på väggen intill terminalen i klubbhuset. Enkel bruksanvisning i väskan.