Styrelse

Här presenteras styrelsen på Lyckorna GK. Styrelsen arbetar med utvecklingen av golfklubben med fokus på övergripande strategiska frågor. Sammanträden äger rum en gång per månad. Som medlem i Lyckorna GK kan du hitta protokoll från styrelsemöten och andra viktiga dokument under fliken medlemssidor. Vi behöver fler som engagerar sig i klubben, känner du någon som är lämplig för framtida styrelsearbete, kontakta någon i valberedningen.

Axel Wallström

Tf ordförande

Carl-Johan Sernestrand

Skattmästare

Peter Andorff

Ledamot

Kontaktperson för juniorkommittén.

Monica Eek

Ledamot

Kontaktperson gentemot damkommittén och klubbkommittén.

Marianne Haeger

Ledamot

Kontaktperson för handigolf