Styrelse

Här presenteras styrelsen på Lyckorna GK. Styrelsen arbetar med utvecklingen av golfklubben med fokus på övergripande strategiska frågor. Sammanträden äger rum en gång per månad. Som medlem i Lyckorna GK kan du hitta protokoll från styrelsemöten och andra viktiga dokument under fliken medlemssidor. Vi behöver fler som engagerar sig i klubben, känner du någon som är lämplig för framtida styrelsearbete, kontakta någon i valberedningen.

Axel Wallström

Ordförande

Kontaktperson för  frågor kring ekonomi

Magnus Kreutz

Ledamot

Kontaktperson för frågor kring banan

Anne Falck

Ledamot

Tommy Almström

Ledamot

Peter Karlsson

Ledamot

Anders Nilsson

Ledamot