Styrelse

Här presenteras styrelsen på Lyckorna GK. Styrelsen arbetar med utvecklingen av golfklubben med fokus på övergripande strategiska frågor. Sammanträden äger rum en gång per månad. Som medlem i Lyckorna GK kan du hitta protokoll från styrelsemöten och andra viktiga dokument under fliken medlemssidor. Vi behöver fler som engagerar sig i klubben, känner du någon som är lämplig för framtida styrelsearbete, kontakta någon i valberedningen.

Peter Karlsson

Ordförande

Kontaktperson för frågor kring fastigheterna.

Magnus Kreutz

Ledamot

Kontaktperson för frågor kring banan.

Anne Falck

Ledamot

Kontakt för frågor kring miljö och veteranerna.

Jennifer van der Gronden

Ledamot

Kontaktperson för frågor kring ekonomi.

Sara Gidlöf

Adjungerad ledamot

Sekreterare

Anders Nilsson

Ledamot

Kontaktperson för frågor kring juniorerna.

Lisa Olsson

Ledamot

Kontaktperson för frågor kring information.

 

Joel Eriksson

Ledamot

Kontaktperson för frågor kring tävlingar (herr, dam, paragolf).