Styrelse

Här presenteras styrelsen på Lyckorna GK. Styrelsen arbetar med utvecklingen av golfklubben med fokus på övergripande strategiska frågor. Sammanträden äger rum en gång per månad. Som medlem i Lyckorna GK kan du hitta protokoll från styrelsemöten och andra viktiga dokument under fliken medlemssidor. Vi behöver fler som engagerar sig i klubben, känner du någon som är lämplig för framtida styrelsearbete, kontakta någon i valberedningen.

Axel Wallström

Ordförande

Kontaktperson för  frågor kring ekonomi

Magnus Kreutz

Ledamot

Kontaktperson för frågor kring banan

Peter Andorff

Ledamot

Sekreterare

Monica Eek

Ledamot

Kontaktperson gentemot damkommittén och klubbkommittén.

Marianne Haeger

Ledamot

Kontaktperson för handigolf

Anne Falck

Ledamot