Personal

Det är vi som jobbar på Lyckorna Golf AB.

Axel Wallström

Tf Klubbchef

Niclas Hedlund

Head Greenkeeper

Håkan Larsson

Assistant Greenkeeper

Stefan Bjurhoff

PGA-tränare

Jessica Wallström

Ass.Tränare

Janne Andreasson

Allt i Allo

Lars Söderlund

Banarbetare