Fortsatt utveckling i fokus när styrelsen träffades på det nya året

Golfbanans fortsatta utveckling, nya bagskåp, carport för golfbilarna och möjligheter till golfsimulator – det är några av de frågor den nya styrelsen nu börjat arbeta med. Styrelsen har också konstituerat sig och delat upp en del av arbetsuppgifterna mellan sig.

Som en konsekvens av höstens årsmöte valde Hans Johansson att avgå som ordförande. Eva Bergqvist, vice ordförande, kunde inte ta på sig ordförandeskapet av tidsskäl, utan avgick därmed också ur styrelsen. Till ny tillförordnad ordförande har styrelsen valt Carl-Johan Sernestrand, tillika kassör och Axel Wallström till vice ordf. Lars Gillholm, valberedningens ordförande har fått i uppdrag att föreslå val av en ny ordförande till klubbens vårmöte.

- Det är otroligt viktigt att vi har en fungerande och hängiven styrelse, kommenterar Carl-Johan sitt nya uppdrag. En golfklubb i vår storlek har många stora frågor att ta ansvar för – vår personal, banan, restaurangen, Vision 50/50 och det nya aktivitetshuset. Det känns skönt att vi är igång – och vi vill tacka Hans Johansson och Eva Bergqvist för allt arbete och engagemang de lagt ned på klubben.

- Tänk om vi lyckas skaffa en golfsimulator till aktivitetshuset, säger Carl-Johan, det tror vi många skulle uppskatta. Och vi skulle uppskatta om vi, som vanligt, kan få frivilliga att hjälpa till att bygga carporten till golfbilarna!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Höstfixardag och efterlysning! 2019-09-15
Lär dig spela bridge! 2019-08-30
Nu söker vi ny klubbchef 2019-08-25
Hyresavtal golfbil 2019-08-12
Nu är KM avgjort 2019-08-11