Nya banutvecklingsgruppen banvandrade med Niclas

Banvandring med utveckling i fokus

- För mig blev rundvandringen med Niclas en aha-upplevelse, berättar Rolf Nikell i den nya banutvecklingsgruppen. Jag som hade trott att det mesta handlade om banans layout och utseende, insåg nu att det mesta handlar om överskottsvatten! Övriga deltagare delade Rolfs upplevelse. 

Den nybildade gruppen har gått runt i regnet tillsammans greenkeepern Niclas Hedlund, som berättat om tankarna kring banutvecklingen. Varför en del arbete är nödvändigt att göra, varför annat mer hör till upplevelsen av banan. De är alla hängivna golfare som är med i gruppen, golfare med lågt handicap och lång erfarenhet.

- Vi behöver ytterligare en medlem i gruppen, en ”medelgolfare” med hcp ca 20-30, säger gruppens enda kvinna Anette Olofsson. Så gärna en kvinna! 

Behovet av en långsiktig utvecklingsplan för Lyckornas golfbana har varit tydligt länge och för två år sedan togs frågan upp på årsmötet. Våren 2017 började arbetet i en banutvecklingsgrupp och banarkitekten Christan Lundin anlitades. Sen dess har det varit möten, banvandringar, enkätundersökningar, informationsträffar.

På höstmötet 2017 beslutade medlemmarna om utvecklingsplanen som skulle ske i tre faser, när ekonomin så tillät. Inför varje fas skall ekonomiska villkor vara uppfyllda. Men det är först nu, av olika skäl (ny styrelse, sommarens torka, förändringar i banutvecklingsgruppen) som gruppen kan ta sig an utmaningen.

 

- Vi är trots allt en liten klubb med relativt få anställda, konstaterar Niclas. När vi gör förändringar ska vi göra rätt, om det ska vara ekonomiskt försvarbart. Det är t ex ingen idé att byta sand i en bunker, om man inte löser tillrinningen av vatten. Annars är jobbet förgäves, bunkersanden blandas upp med jord och sten.

- Jag tycker det är viktigt att ta hjälp av proffs, att kunna lite på dem som jobbar med golfbaneutveckling. Jag vill att vi ska vara rädda om Christian Lundin och ta till oss det han har konstaterat.

Niclas berättar om allt överskottsvatten och vad de stora regnmängderna kan orsaka för problem. Trots att klubben genomfört mycket arbete under årens lopp med just dräneringen, fortsätter det vara ett problem på många ställen.

 - Jag minns vad banchefen Olle Olssons alltid sa på 70-talet: De tre viktigaste punkterna för en golfbana är – dränering, dränering, dränering, berättar Anders Linder.

Vädret, med regn och torka, är naturligtvis en av de viktigaste aspekterna vad gäller skötsel och utveckling av en golfbana. Klimatförändringarna har medfört konsekvenser för banan och mer lär det bli i framtiden.

 - Banutvecklingen handlar alltså om två spår – grundförutsättningarna för att sköta banan och sen dess layout, konstaterar Rolf Nikell.

Under året har den beslutade banutvecklingen diskuterats flitigt medlemmar emellan. Kommer pengarna räcka? Blir underhållet eftersatt på grund av satsningarna som ska göras? Måste bunkrarna bli så många och se likadana ut. Hur fort ska arbetet göras? Är allt ”hugget i sen”, har klubben tackat ja till allt i Masterplanen i dess ursprungliga förslag?

 

 - Vi som klubb och förening måste veta vad vi vill. Jag vet många åtgärder vi måste vidta för att förbättra säkerheten och underlätta skötseln i framtiden, säger Niclas. Men det är självklart att vi kan diskutera många av layoutförslagen och banans formspråk.

Anders Linder håller med. Vissa bitar måste göras, och till det behövs proffshjälp. Annat, som layout och finish, är bra om det görs – och då behövs deltagande från medlemmarna.

Anders berättar att han skickade synpunkter till R&A, The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, inför de nya golfreglerna, synpunkter de hade efterfrågat.

 - Döm om min förvåning när jag fick svar, berättar Anders. Och inte nog med det, de frågade om jag ville vara med i deras kontaktdatabas!

 - Så det tycker jag vi ska göra också hos oss. Skicka ett mail till oss i banutvecklingsgruppen, så blir du sedan erbjuden att vara med i en digital grupp!

 - Målet med vårt arbete är att arbeta fram en modifierad Master Plan, förtydligar Magnus Kreutz. Den modifierade versionen ska ta tillvarata medlemmarnas (och andra intressenters) önskemål om banans layout, skötsel, säkerhet, speltempo mm så att en bred uppslutning kan nås. Till detta ska Christian Lundins expertis användas.

Styrelsen är glad över att den nya banutvecklingsgruppen nu börjat sitt arbete. En grupp med stor erfarenhet av golfspelets glädje och vedermödor.

- Därmed tror jag vi kan se framtiden an med tillförsikt, konstaterar klubbens ordförande Hans Johansson. Gruppen har fått ett mandat från styrelsen att jobba vidare och kontakta Christian Lundin för fortsatt diskussion.

 

Text: Agneta Riddar

Foto: Brynja Brynjarsdottir

Nya banutvecklingsgruppen

Klicka här för att komma till mer info samt kontaktuppgifter!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Höstfixardag och efterlysning! 2019-09-15
Lär dig spela bridge! 2019-08-30
Nu söker vi ny klubbchef 2019-08-25
Hyresavtal golfbil 2019-08-12
Nu är KM avgjort 2019-08-11