Det senaste om utvecklingsarbetet inom BUG

Här kommer lite information om vad som har hänt i banutvecklingsprojektet de senaste månaderna. Banutvecklingsgruppen (BUG) fick efter höstmötet 2018 uppdraget att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för 18-hålsbanan. Denna plan ska presenteras för styrelsen efter sommaren. Några aktiviteter som genomförts nämns här i korthet. Lycka till med spelet i år hälsar vi i Banutvecklingsgruppen (John Hansen, Magnus Kreutz, Anders Linder, Rolf Nikell, Annette Olofsson).

Banenkäten

Under februari/mars genomfördes en medlemsenkät som gick ut till 1056 medlemmar. Vi fick in 343 svar vilket ger att 32 procent svarade på enkäten. Ett stort tack till er alla som tog er tid och visade engagemang. Vi fick även anmälan från drygt 80 personer som vill vara med i medlemspanelen. Väldigt roligt. Om du inte anmält dig, men vill vara med, skicka då ett mail till banutveckling@lyckornagk.se så sätts du upp på listan.

Många idéer kom in via de öppna frågorna. Detta tolkar vi som ett stort intresse för banans utveckling. En del av dessa idéer förslag kommer BUG att inom kort skicka ut till medlemspanelen för att få in synpunkter.

Enkäten gav tydliga svar på vissa frågor. Nämnas kan att:

  • Bunkrar och tees behöver förbättras
  • Ombyggnation av hål 1 känns angeläget, vilket även skapar förbättrat uppvärmningsområde vid tee
  • Förbättringar/ombyggnationer ska ske löpande
  • Det finns en majoritet att bevara nuvarande hål 8:a och 9:e
  • Säkerhetsrisken på mötet 7:an/11:an är stor

Vegetationsinventering

Under mars har markägaren Anders Söderlund och Lyckorna GK (greenkeeper Niclas Hedlund och Anders Linder från BUG) träffats två gånger och inventerat hela banans vegetation. En preliminär skötselplan med ca 40 områden inklusive kommande insatsbehov har upprättats. En del har redan avslutats, andra ligger på kö. Några genomförda aktiviteter är fällningarna av träden vid staketet mellan 8:an och 10:an samt trädet (med den fastblåsta textilduken) bakom 1:ans green.

Kommande händelser

BUG kommer nu påbörja arbetet med att ta fram handfasta långsiktiga förslag som ska presenteras till styrelsen i augusti. Löpande förbättringar på banan sker dock parallellt med detta arbete. Flera tees (hål 13, 15 och 17) och bunkrar (hål 7) renoveras. Även har greenområdet på hål 3 blivit renoverat för att lösa dräneringsproblemen.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Höstfixardag och efterlysning! 2019-09-15
Lär dig spela bridge! 2019-08-30
Nu söker vi ny klubbchef 2019-08-25
Hyresavtal golfbil 2019-08-12
Nu är KM avgjort 2019-08-11