Sista styrelsebrevet från Thomas Egerstad, avgående ordförande

Om några dagar är julen här och vi närmar oss nyårshelgen. Detta brev är samtidigt en önskan om en God Jul och Gott Nytt År från styrelsen. Brevet är också mitt sista som ordförande för Lyckorna GK.

Höstmötet

Ett glädjande stort antal medlemmar, c:a 120 personer kom till mötet. Till ny ordförande för golfklubben valdes Hans Johansson som under året varit ordförande för bankommitté. Som ny ledamot i styrelsen valdes Christian Andersson som kommer att bli ny ordförande för bankommitté och tar sig an banutvecklingsprojektet.

Den stora frågan på mötet som också skapade en del debatt, var styrelsens förslag till ett inriktningsbeslut, med banarkitekten Christian Lundins förslag till utveckling som grund. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. Årsmötesbeslutet innebär också att styrelsen utser några referenspersoner som ska spegla ett tvärsnitt av klubbens medlemmar. Gruppen ska under 2018 utveckla och förankra projektet hos medlemmarna så att detaljer i utformningen och storleken på projektet blir som medlemmarna önskar. Om allt går i lås är tanken att ett slutgiltigt beslut tas på höstmötet 2018 eller vårmötet 2019 och att man kan påbörja förbättringsarbetet hösten 2019. En förutsättning är att klubbens ekonomi tillåter att arbetet igångsätts.

Årsmötet beslutade också att enligt styrelsens förslag, ge styrelsen i uppdrag att genomföra försäljning av gamla klubbhuset till familjen Söderlund.

Efter mötet avtackades undertecknad av Carl-Johan Sernestrand.

Aktivitetshus med svingstudio

Arbetet med aktivitetshuset har nu kommit så långt att klubben fått byggnadslov och att avtal om byggstart den 1 februari nästa år har tecknats med byggentreprenör. Huset kommer att byggas i ett plan på samma plats där träskjulet står för närvarande. Rivning av gamla byggnaden ska inledas omgående.

Förhoppningsvis kommer medlemmarna att från och med juni nästa år kunna träna året runt. När projektet är färdigt kommer alla medlemmar att få erbjudande om tränarledd träning under hela året. Vi ser också satsningen som en stor möjlighet att rekrytera nya medlemmar oavsett årstid.

Juniorerna disponerar för närvarande övervåningen i gamla klubbhuset som sitt samlingsställe. När aktivitetshuset står färdigt kommer de att få lokaler där de kan vistas under hela året. Utrustning för träning och sociala aktiviteter planeras att ingå i projektet. Klubbens övriga medlemmar kommer också att få stor glädje av lokalerna för träning och möten. Finansiering av projektet pågår och klubben har hittills fått ihop medel för att bekosta byggnaden och en del av inredningen. Arbete med att söka ytterligare medel till inredningen pågår.

Julbord

Golfkrogen har i december genomfört ett stort antal julbord. Jag var själv där en av kvällarna och blivit mycket imponerad över hur mysigt man gjort och hur fantastiskt gott maten har smakat. Susanna från Ljungskile Havsdelikatesser har svarat för ett mycket delikat sillbord. Hoppas att många av er har passat på att avnjuta något av julborden.

Trettondagen med tipspromenad

Tipspromenad trettondag jul fredag 6 januari kl. 11.00

Glögg och pepparkakor

Alla hjärtligt Välkomna hälsar klubbkommitten

Lyckorna Golfkrog

Styrelsen har beslutat att fortsätta driften i egen regi nästa år. Patrik kommer att fortsätta under samma former som tidigare. Nu börjar vi bli varma i kläderna och tanken är att på allvar utvidga verksamheten ytterligare med konferenser, kundträffar, fester mm. Vi vill bli mer kända i Ljungskile/Uddevalla och där kan DU hjälpa till att marknadsföra vår verksamhet bland vänner och bekanta. Vi har bland de absolut bästa lokalerna i Ljungskile för sällskap som vill hyra för olika arrangemang.

Nya årsavgiterna

Alla medlemmar har fått en faktura på årsavgiften som skall vara betald 31 januari för säsongen 2018. Vi vill slå ett slag för att betala via autogiro. För dig som medlem är det ett mycket bekvämt och enkelt sätt att betala. Om du är järnmedlem kostar avgiften c:a 225 kr/mån. Om du vill spela mer än 8 - 9 ggr per år lönar det sig att uppgradera till guldmedlem vilket kostar c:a 300 kr mer per månad dvs. totalt c:a 525 kr per månad. På hemsidan under rubriken medlem finns en medgivande blankett för autogiro att ladda ner.

När man jämför avgifterna för vår klubb med andra klubbar tänk på att en hel del ingår i våra avgifter. Spelrätt på 18 - hålsbana plus 9 – hålsbana, en rad olika förmåner vid spel på andra golfbanor, fria bollar på drivingrangen, fina träningsområden. Sammanlagda värdet beror såklart på hur mycket man utnyttjar förmånerna men det finns mycket att spara genom att hålla sig informerad över vad som faktiskt ingår. Är man järnmedlem ingår två greenfee på lågt räknat 400 kr/styck dvs. det totala värdet blir då runt 1000- lappen.

Till sist... Tack!

Jag avslutar nu mina fem år som ordförande. När jag tillträdde kände jag en stor osäkerhet kring vad jag skulle kunna tillföra klubben. Ett krav jag ställde för att ställa upp som ordförande var att sekreterare, skattmästare och bankommitténs ordförande fortsatte sina engagemang i styrelsen. Samtliga, Kalle Nilsson, Kenth Wilhelmsson och Micael Peterson accepterade och detta gjorde att jag väldigt fort kom in i styrelsearbetet.

Arbetet underlättades också genom klubbens då, relativt nyanställda klubbchef, Marcus Jonsson.

Klubben jag tog över som ordförande hade genomgått den värsta ekonomiska krisen i klubbens historia. Heder åt Harald Holmqvist och Pelle Florén som hade den otacksamma uppgiften att som ordföranden lotsa klubben igenom problemåren.

Mycket har hänt under åren som gått, t ex. försäljning av tomtmark, nybygge av maskinhall, ombyggnad av klubbhuset, uppfräschning runt klubbhuset, förbättring av banan och planering och beslut om bygge av aktivitetshus. Vi i styrelsen har också under åren jobbat för att klubben ska vara en bra plats för medlemmar och gäster att vara på. Inte minst genom att få en välkomnande och omhändertagande attityd.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som stöttat och hjälpt mig med alla positiva kommentarer om hur klubben är och vad som sker.

Ett stort tack också till alla anställda: Kontoret: Marcus, Stefan och Jessica.

Banan: Niclas, Håkan, Reine och Lars. Restauranten: Patric. Plus alla som bidragit till drift, skötsel och drift: Mia, Lisa Anniken med flera!

Ett jättetack också till den person som inte går att sätta i något fack, han finns överallt: Janne Andreasson!

Arbetet som ordförande har genom alla åren underlättats av allt frivilligarbete som utförts på alla fronter. Kommittéer, tävlingar, junior- och elit, banan, byggnader (t ex Staffan Roos insats med kiosk och toalett på 10:an), mm mm.

Jag vill helst inte nämna några namn för det är alltid någon man glömmer, men jag vill gärna nämna Anki Fagerberg för hennes insatser med tävlingar och veteraner. Plus hennes familj.

Anna Kullgren tillsammans med sin kommitté som ser till att klubbhuset och området däromkring alltid ser fräscht ut.

A-Laget med Lage Lindström och alla gubbarna.

Lars Lindgren, Pege Schelander och Kurt Ridell som ”adopterat” hål nr 12. Tack alla för ett väl utfört arbete och stort engagemang Min och styrelsens ambition har varit att skapa en klubbkänsla och en vänlig och trivsam atmosfär. Tycker att vi alla gemensamt har kommit en god bit på väg. Men vi kan alla bättra oss på att vara ännu mera vänligt bemötande och hjälpsamma. Framförallt mot nya medlemmar och gäster.

Ett stort tack för förtroendet jag fått att vara klubbens ordförande i fem år.

God Jul och ett Gott Nytt (Golf) År hälsar Thomas Egerstad och Styrelsen Lyckorna GK

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Höstfixardag och efterlysning! 2019-09-15
Lär dig spela bridge! 2019-08-30
Nu söker vi ny klubbchef 2019-08-25
Hyresavtal golfbil 2019-08-12
Nu är KM avgjort 2019-08-11