Arbetet med utvecklingsplan för 18-hålsbanan fortsätter

Under februari kommer alla medlemmar få en uppmaning att svara på enkäten om utvecklingen av Lyckornas golfbana. Utskicket görs av den nybildade banutvecklingsgruppen (BUG), som fick årsmötets uppdrag att ta fram ett nytt förslag till långsiktig utvecklingsplan – ett förslag som förhoppningsvis ska presenteras på höstmötet 2019.

På årsmötet i november beslutade medlemmarna godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan. I planen står bl a för de kommande åren: fokus på att renovera eller lägga igen 2-4 bunkrar per säsong, renovera tees inklusive moderniserad bevattning, med fokus på damtees samt skador som uppstått på grund av den torra sommaren, säkerställa vattenförsörjningen mm.

På samma årsmöte beslutade medlemmarna att bifalla motionen om att upphäva det tidigare beslutet på höstmötet 2017 om ett genomförande av en Masterplan. Arbetet som hittills lagts ned på utvecklingen av banan får dock ligga som underlag för gruppens arbete.

- Så vi har satt igång, berättar Magnus Kreutz från gruppen. Vi är fyllda av optimism och arbetslust. Vi har redan haft ett antal möten och vi har också träffat markägarna Anders och Hanna Söderlund. De värnar ju också mycket om golfbanan, så det är positivt att vi kan samarbeta kring banan.

Gruppen har också haft kontakt med SGF:s bankonsulent Peter Edman som kan vara ett bollplank i den kommande processen. Ett annat bollplank i arbetet kommer vara alla de medlemmar som vill ingå i den sk panelen.

- Så nu ser vi fram emot att skicka ut enkäten, säger Magnus, så vi får reda på medlemmarnas åsikter. Vi tycker det är otroligt viktigt att alla verkligen försöker svara, så vi får ett bra underlag att arbeta vidare med.

Nu finns också en mailadress, så alla kan skicka kommentarer och synpunkter direkt till gruppen: banutveckling@lyckornagk.se

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Höstfixardag och efterlysning! 2019-09-15
Lär dig spela bridge! 2019-08-30
Nu söker vi ny klubbchef 2019-08-25
Hyresavtal golfbil 2019-08-12
Nu är KM avgjort 2019-08-11