Datum, Plats, Resultat 2019

   

 

Tabell 1

H 60

12 maj Skaftö

25 maj Dagsholm

18 aug DM Fjällbacka 

31-1 aug/sep Dynekilen

SA

Placering

LyGK div1

 1. Skaftö 142

 2. Lyckorna 147

  1. Fjällbacka 324

  3. Lyckorna 339

 1. Fjällbacka 314

 2. Lyckorna 316

 

 

802

 2

 3

 2

 

 

2

LyGK div2

 1. Ll-Holma 151

 5. Lyckorna 157

  1. Dagsholm 248

  4. Lyckorna 261

 1. Sotenäs 239

 5. Lyckorna 263

 

 

681

 6

 2

 4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

H 70

28 maj Mjölkeröd

11 juni Orust

20 aug Sotenäs DM

3 sep Skaftö

 

 

LyGK div1

 1. Lyckorna 161

 1. Orust 161

 1. Orust 352

 2. Lyckorna 355

 1.Sotenäs 339

 2. Lyckorna 349

 

 

865

 1

2

 

 1

LyGK div2

 1. Lyckorna 161

 2. Lysekil-H 170

 1. Stenungsund 276

 3. Lyckorna 282

 1.Stenungsund 267

 2. Lyckorna/Tjörn 270

 

 

713

 1

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

H 75

14 maj Tjörn

11 juni Fjällbacka

20 aug Mellerud DM

10 sep Torreby

 

 

LyGK div1

 1. Fjällbacka 152

 4. Lyckorna 160 

 1. Strömstad 157

 2 Lyckorna 158

 1. Strömstad 255

 4. Lyckorna 271

 

 

589

 

4

 

2

 

 

 

3

LyGK div2

  1. Lyckorna 164

  2. Strömstad 167

 1. Sotenäs 160

 6 Lyckorna 175

 1. Mellerud 257

 4. Lyckorna 277

 

616

 

1

 6

 4

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

H 80

14 maj Strömstad

11 juni Mellerud

20 aug Tjörn DM

10 sep Mjölkeröd

 

 

LyGK div1

  1. Skaftö 274

  2. Lyckorna 277

 1. Lyckorna 163

 2. Fjällbacka 167

 1. Fjällbacka 254

 2. Lyckorna 260

 

 

700

 

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

D 60

12 maj Fjällbacka

26 maj LysekilHolma

18 aug DM Stenungsund 

1 sep Lyckorna

 

 

LyGK div1

  1. Skaftö 166

  6. Lyckorna 183

 1. Sotenäs 370

 5. Lyckorna 388

 1. Skaftö 347

 2. Lyckorna 348

 

 

919

 

6

 

5

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 D 70

 14 maj Sotenäs

 11 juni Forsbacka

 20 aug Uddevalla DM

 10 sep Fjällbacka

 

 

 LyGK div1

  1. Fjällbacka 173

  4. Lyckorna 181

 1. Fjällbacka 181

 1. Lyckorna 181

 1. Lyckorna 288

 1. Fjällbacka 288

 

 

650

 

 4 1 1   2

LyGK   div2

  1. Forsbacka 171

  2. Lyckorna 178 

 1. Forsbacka 184

 3. Lyckorna 204

 1. Lyckorna 299

 2. Stenungsund 305

 

 

681

 

2

 

3

 

1

 

 

2

D 75

 14 maj Sotenäs

 11 juni Forsbacka

 20 aug Uddevalla DM

 10 sep Fjällbacka

0