Regeltävling

Golftävling 13 maj med regelfrågor

Resultat (7 av 13 lag hann med samtliga frågor)

1. AF, DL, HS           23+8= 31

2. AK, LL, MG, UB.   19+9= 28

2. EA, IE, RI, TE.     21+7= 28

4. AI, KH, KGS, VV  20+7= 27

5. AB, KB, LGB, SÅ  19+7= 26

6. BOE, IK, JA, JA    20+6= 26

7. BS, EH, RN, RO   18+6= 24

Svar på regelfrågorna

1.  C

2:1 B

2:2 A

3:1 C

3:2 B

4.  C 

5.  A

6.  B

7.  A

8.  B

9.  B

10. A

11. B

12. B

13. B

14. B

15. A

16. C

17. B

18. B E

19. C

20. B

21. A

22. A

23. A

24. A

 

25. B

26. D

27. B

28. B

29. A

30. C

31. B

32. A

33. C

34:1 C

34:2 B

34:3 B

35:1 D

35:2 A, B, E

36. B