Bana

Banutvecklingsgruppens uppdrag är att: Arbeta fram en modifierad Master Plan. Den modifierade versionen ska ta tillvarata medlemmarnas (och andra intressenters) önskemål om banans layout, skötsel, säkerhet, speltempo med mera så att en bred förankring kan nås. Till detta ska Christian Lundins expertis användas.

Styrelsen är glad över att den nya banutvecklingsgruppen nu börjat sitt arbete. En grupp med stor erfarenhet av golfspelets glädje och vedermödor.

- Därmed tror jag vi kan se framtiden an med tillförsikt, konstaterar klubbens ordförande Hans Johansson. Gruppen har fått ett mandat från styrelsen att jobba vidare och kontakta Christian Lundin för fortsatt diskussion.

Under 2017 anlitatades banarkitekten Christian Lundin för att ta fram en långsiktgt plan för 18-hålsbanan, den planen ligger till grund för nya banutvecklingsgruppens arbete. Läs mer - klicka här!