A-LAGE (T)

Arbetskommittén stödjer banarbetarna och lyder under greenkeepern. Kommittén utför angelägna arbeten i anslutning till banor och fastigheter.

Arbetet är som mest intensivt under vintern och våren.

Normalt möts vi upp i klubbhuset cirka 9.00 tisdagar och torsdagar.

Alla krafter behövs!

Vill du vara med? 

Hör bara av dig till kansli@lyckornagk.se så lotsas du vidare till berörda.

 

Välkomna!