Tävlingsgruppen

Organisation

Stefan Bjurhoff (Tekniktränare)

Fredrik Samuelsson (Assisterande tränare, ansvarig gruppträningar)

Anders Hansen (Ledare) 

      

Allmän info om träning, tävling och avgifter

För att delta i verksamheten skall man vara medlem i Lyckorna GK. Plusgruppen riktar sig till juniorer med <36,0 hcp samt juniorer som vill tävla på Skandia Tour. Yngre juniorer som deltar i breddträningen och som vill träna mer erbjuds plats i gruppen i mån av plats. Det går bra att fortsätta träna med Flickor/Pojkar 10-12 år samtidigt som man tränar med Plusgruppen. Juniorelit riktar sig till juniorer med <9,9 hcp samt till dem som vill träna mer och tävla på Skandia Tours scratchtävlingar.

Träningen består av organiserad gruppträning året runt samt träningsläger. Träningsåret är indelat i två säsonger. Spelsäsongsträning 1 april – 30 september. Vinterträning 1 oktober – 31 mars.

Utöver gruppträningen kommer spelarna att stödjas individuellt. Det individuella träningsupplägget läggs upp i samråd med Stefan.

Juniorer som representerar Lyckorna GK i tävling och deltar i någon av träningsgrupperna erhåller ersättning för startavgifter, se regelverk på hemsidan. Ersättningen betalas ut mot redovisning efter tävlingssäsongens slut.

För att delta på gruppträningar och ta del av förmånerna i form av individuell coachning och tävlingsstöd utgår en avgift, avgiften faktureras deltagarna . Fler avgifter kan förekomma för specifika aktiviteter, t.ex. läger. 

Träningsavgifter 2021

Spelsäsongsträning (1 april-30 sept) 

Alternativ 1: Gruppträningar med Fredrik 1 gång/vecka, fys/funktionstest med Jesper från Kroppsforum 2 ggr/säsong, 8x25 min privatlektion/avstämning med Stefan. 2 500 kr

Alternativ 2: 8x25 min privatlektion med Stefan. 1 500 kr

Alternativ 3: Gruppträning med Fredrik 1 gång/vecka. 1 000 kr

Alternativ 2+3: 1 900 kr

 

Vinterträning (1 okt-31 mars) 1 200 kr

Spelarens ansvar

Spelarna har en skyldighet att i möjligaste mån ställa upp i lagspel samt representera Lyckorna GK vid tävling. Det är spelarens skyldighet att känna till när lagtävlingar äger rum och ta hänsyn till detta när säsongen planeras. Vid lagspel skall spelarna ha representationskläder, och annan lagutrustning som klubben tillhandahåller. Spelarna ska spela KM.

Spelarna ska hjälpa till med saker som kan behöva göras i föreningen. Detta kan exempelvis vara hjälp vid projekt på banan, sponsoraktiviteter eller andra saker som ligger utanför ordinarie träning. Spelarna ska känna till systemet för aktivitetsrapportering i svenska lag samt själva ta ansvar för att rapportera kvalificerade aktiviteter till tränarna eller ledare.  

Träningsupplägg för 2021

Gruppen riktar sig till juniorer med <9,9 hcp samt juniorer som vill träna mer och tävla på Skandia Tours scratchtävlingar. Gruppens deltagare kan ha upp till 36,0 hcp.

Spelsäsongsträning från 1 april

Gruppträning varje måndag 17:00 till 19:00. Träningsschema kommer att publiceras på hemsidan.

Fredrik Samuelsson är ansvarig ledare för veckoträningen.

Individuell träning

Sex tillfällen (25 min) individuell träning ingår i stora paketet. Tider bokas direkt med Stefan.

Vinterträning

Med undantag för ett kortare uppehåll i november samt över jul arrangeras minst ett träningspass per vecka. Träningen är fokuserad på teknik samt fys.