Lägerverksamhet och Covid-19

Nuvarande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet innehåller en stark avrådan från tävling och läger. SGF uppdaterar riktlinjerna kontinuerligt på en veckobasis.

Vi har ambitionen att kunna genomföra läger under året, men avvaktar med mer information tills dess att restriktionerna lyfts.

// Juniorkommittén