Juniorkommittén

Vi som jobbar med breddverksamheten i juniorkommittén är:

(fr. v.) Stefan Bjurhoff, Martin Östemar, Anders Brandt och  Anders Nilsson

Kontaktpersoner för juniorgrupperna

 

Tränare

Stefan Bjurhoff (stefan@lyckornagk.se)

Tävlingsgruppen

Anders Hansen (fam.anders.hansen@gmail.com)

Golfungdomar 13-21 år

Anders Brandt (abrandt6@telia.com)
Anders Nilsson (anders@anservice.se)

Yngre junior flickor 10-12 år

Martin Östemar (martin.ostemar@gmail.com)

Yngre junior pojkar 10-12 år

John-Erik Kammonen (kammcad@telia.com)

Minijuniorer 7-9 år

Gustaf Bjurstam
Oliver Amnefjord 

Golfkul 5-6 år

Leds av barnens föräldrar.