Lyckorna GK juniorer verksamhetsplan 2019

 

Sammanfattning

Verksamhet 2020

Ca 180 juniorer i klubben, ca 300 träningssammankomster med ca 80 aktiva juniorer

Vision

En attraktiv klubb för juniorer i en välkomnande miljö där alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar med golf som hobby och/eller tävlingsidrott

Värderingar

Våra värderingar kan sammanfattas i fyra ledord – Glädje, Hälsa, Ansvar och Ärlighet och vi ska förmedla känsla för ”fair play” och social gemenskap.

Framgångsfaktorer

Det ska vara enkelt och relativt billigt att börja spela golf och vi ska erbjuda träning, aktiviteter och spelmöjligheter som gör golf rolig genom att passa den enskilde deltagarens nivå och samtidigt stimulera utveckling.

Långsiktiga mål (3 år)

Den övergripande målsättningen är att rekrytera och behålla fler ungdomar som aktiva medlemmar i klubben

Mål 2020 

Under 2020 ska vi ha minst lika många barn och ungdomar (juniorer) i tränings- och tävlingsverksamhet som 2018. Vår bas med utbildade ledare ska fyllas på.

Verksamheten 2020 

Vi kommer att anordna ett stort antal aktiviteter året runt bl.a. gruppträning med tränare uppdelat i olika nivåer, läger, tävlingar över 18 eller 9 hål, sällskapsspel och sociala aktiviteter. En dag i veckan kommer spelträning/tävling på korthålen och stora banan att arrangeras, där fokus ligger på att juniorerna ska utveckla sig till att kunna spela på banan utan hjälp av vuxen. Vi kommer att uppmuntra till tävlingsspel på annan bana.

Avgifter

För att delta i verksamheten ska alla juniorer vara medlemmar i Lyckorna GK och vi ska ha en träningsavgift som är låg, jämfört med andra liknande aktiviteter. 

Trivsel och sammanhållning

Under 2020 kommer flera olika läger att arrangeras och det är mycket positivt om vi kan bidra till att juniorer bygger upp vänskapsband som kan hålla över lång tid men vi ska också ha en öppen gemenskap och en samhörighet mellan alla klubbens juniorer så att ingen känner sig utanför

Verksamhet 2019

Under 2019 har vi på Lyckorna Gk bedrivit organiserad träning i form av c:a 300 sammankomster med i genomsnitt 5 deltagande juniorer per gång.  C:a 80 juniorer har deltagit i aktiviteter och vi har haft c:a 20 aktiva ledare. Gruppträningar har genomförts minst en gång per vecka och grupp under golfsäsongen.

Under säsongen har många juniorer tävlat framgångsrikt för klubben i ett antal Skandia Tour-tävlingar, BDGF-tävlingar samt klubbtävlingar. Juniorerna har varit goda ambassadörer för klubben.

Ett 10-tal juniorer har tävlat på distriktsnivå. På högre nivå har 6 juniorer deltagit.

Lyckornas juniorer har under säsongen deltagit i lagtävlingarna Göteborgs Golf Cup och J16-serien i Göteborg.

I SGFs ranking av klubbar (Tävlingsresultat, Junior) har vi haft följande utveckling:

 År               Placering

2009

313

2010

281

2011

238

2012

228

2013

191

2014

134

2015

114

2016

78

2017

115

(Av totalt 320 klubbar)

 Antalet juniorer i klubben har ökat något till drygt 180. Antalet juniorer i varje åldersgrupp är relativt jämnt fördelat, med maximum vid 13 års ålder.

 

Vision

Vår vision är att bli en attraktiv juniorklubb. Med detta menar vi en klubb som erbjuder en genomtänkt och sammanhållen verksamhet – från Knatte till Elitjunior – där alla är välkomna och där varje individ ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vår klubb ska se sina juniorer som en naturlig del och tänka på juniorerna i all verksamhet.

Vi vill få fler att upptäcka att golf är en kul, utmanande och social idrott. Den viktigaste juniorgolfen är den som utövas efter eget huvud, när man vill, ensam eller med en eller flera kompisar. Våra juniormedlemmar ska alltid känna sej välkomna på klubben!

Vi strävar efter:

 • Att få fler barn och ungdomar att vara aktiva på Lyckorna Golfklubb
 • Att få fler juniorer i spel hemma och på andra banor
 • Att juniorerna får golfen som ett naturligt alternativ som hobby och friskvård genom hela livet.
 • Att få fler juniorer att vilja utveckla sin golf som en tävlingsidrott.

 

Värderingar

Våra värderingar kan sammanfattas i fyra ledord – Glädje, Hälsa, Ansvar och Ärlighet. Genom att förmedla dessa värderingar och den känsla för ”Fair Play” och social gemenskap som golfen ska stå för, ger hela juniorverksamheten ett mycket positivt bidrag till Lyckorna GKs varumärke.

All vår verksamhet ska utgå från juniorernas egna önskemål och behov.

Framgångsfaktorer

Det skall vara enkelt att börja spela golf i alla åldrar. Erbjudandet från Lyckorna GK skall vara tydligt och attraktivt (genom ledare, anställda, foldrar, posters, utskick och hemsida). Det ska inte vara dyrt att spela golf på Lyckorna jämfört med andra jämförbara aktiviteter.

Vi vill att alla juniorer skall få chansen att komma ”ut på banan” och spela spelet. Officiell handicap ska kunna nås inom attraktiv tid.

Lyckorna GK ska utvecklas till en kompis-arena. Det skall vara kul för juniorerna att vara på klubben. Klubben planerar därför för en junioryta, som är utformad för juniortrivsel. Juniorerna ska själva vara delaktiga i att utveckla denna. Kringaktiviteter skall stimulera till att föräldrar, juniorer och ledare finner varandra med Golf som gemensam nämnare.

För att golfen ska bli rolig behöver individen känna att han/hon utvecklas och blir bättre. Detta stöttar vi genom att lära ut och visa hur man kan träna sin tekniska, fysiska och mentala förmåga Vi skall ha fokus på rolig golf i enlighet med individens egen vilja och förutsättningar. Vi ska inspirera och hjälpa spelarna att utvecklas men undvika pekpinnar och detaljstyrning.

En stor framgångsfaktor är korthålsbanan, som är en perfekt inkörsport till spel på stora banan och som används flitigt i juniorträningen. Det är viktigt att korthålsbanan är lättspelad för de yngsta så att intresse för spelet väcks. Det får inte vara för svårt att komma fram från tee till green.

Golf kan vara en ”året-runt-sport” och det är viktigt att anordna aktiviteter och träningsmöjligheter även vintertid, främst för de äldre grupperna. Golfklubben ska vara en mötesplats där man kan träffas och träna med hjälp av simulatorgolf och närspelsytor inomhus. De faciliteter som funnits de senaste vintrarna förbättras år från år och det projekteras för ett permanent utrymme med svingstudio, slagmattor och puttingyta.

Tävling är en naturlig del i golfen som idrott. Genom att erbjuda olika roliga och lättsamma tävlingsmoment i träningen får vi en klubb där tävling är en naturlig gemensam aktivitet. Vid tävlingar ska vi uppmuntra glädje och trivsel och undvika fixering vid enskilda resultat. Vi hjälper till att informera om tävlingar som passar våra juniorer genom att skicka ut information om tävlingarna till juniorer och föräldrar.

En framgångsrik juniorverksamhet bygger på engagerade och utbildade ledare/coacher. Att vara ledare inom Lyckorna GK ska ge möjlighet till personlig utveckling både avseende egen golfprestation och egen ledarutveckling.

Långsiktiga mål (tre år)

Den övergripande målsättningen är att rekrytera och behålla fler ungdomar som aktiva medlemar i klubben. Vi vill även gärna aktivera ungdomarnas familjer och på så sätt medverka till en vitalisering av golfklubben.

Om 3 år vill vi ha:

 • Minst 200 juniormedlemmar
 • Minst hälften av dessa deltar regelbundet i träning och/eller andra aktiviteter
 • Ett större utbud av aktiviteter, ex.vis i form av fler läger, golfträffar och liknande.
 • Fler juniorer som deltar aktivt i klubblivet, som ledare eller på annat sätt.
 • Väl fungerande inomhusträning under vinterhalvåret.
 • En utvecklad Juniorträningsverksamhet som överensstämmer med SGFs utvecklingstrappa.
 • Tävlingsresultat som placerar oss bland de 100 bästa juniorklubbarna i landet.
 • Stort inslag av juniorer i våra representationslag, såväl herr som dam.
 • Fler aktiva ledare

Mål 2020

Under 2020 ska vi ha minst lika många barn och ungdomar (juniorer) i tränings- och tävlingsverksamhet som 2018. Vår bas med utbildade ledare ska fyllas på.

När året är slut vill vi kunna summera säsongen enligt nedan.

 • Antalet juniorer fortsätter att öka.
 • Två flerdagars breddläger som främst riktar sig till de yngre juniorerna är genomfört och fulsatta.
 • 15 ”tävlingsjuniorer” deltog i träningsläger på annan ort.
 • I genomsnitt deltog minst 15 tävlande juniorer per Skandia Tour-omgång, varav minst 6 på region-nivå eller högre.

Verksamheten 2020

Erbjudandet

Vi kommer att anordna ett stort antal aktiviteter året runt. Under spelsäsongen anordnas bl.a. gruppträning, tävlingar över 18 eller 9 hål, sällskapsspel och sociala aktiviteter. En dag i veckan kommer spelträning/tävling på korthålen och stora banan att arrangeras, där fokus ligger på att juniorerna ska utveckla sig till att kunna spela på banan utan hjälp av vuxen.

Gruppträning

Vi har byggt upp vår gruppträning i enlighet med SGFs ”Grönt Ljus”-projekt, där spelarutvecklingen anpassas till de olika nivåerna i ”Utvecklingstrappan”. För oss innebär detta en indelning av verksamheten i grupper utifrån ålder och för de äldre utifrån lust och ambition att syssla med prestationsinriktad golf.

Golfkul 5-6 år ”Aktiv Start” – Mål: Golf är kul, mycket lek och fokus på säkerhet

Mini juniorer 7-9 år ”Roliga grunder” – Mål: Golf är kul, mycket lekar men även spel där man räknar slagen ex. vis på korthålsbanan.

Yngre juniorer 10-12 år ”Lära att spela” – Mål: Att alla ska nå klubb-hcp och de allra flesta även nå officiell hcp. Att alla vill gå vidare till nästa nivå när de fyller 13. 

Roliga övningar/spel med visst inslag av teknikträning. Inspirera till spel och lättsam träning på egen hand utöver gruppträningen.

Golfungdomar 13-21 år ”Golf för livet” – Mål: Sträva efter att så många som möjligt får en fungerande grundteknik och når officiell hcp. Teknikinstruktion till dem som vill. Sträva efter att många juniorer i gruppen ska bli aktiva i golfklubben, spela kompisgolf och delta i juniorklubbtävlingar. Fokus på spel och gemenskap. Golf ett spel för livet, för hälsan och kamratskapet.

Tävlingsjunior 13-21 ”Träna för att tävla”, Ytterligare utmaningar för de som vill. - Mål: Att spelarna utvecklas mot en nivå där de kan konkurrera i tävlingar utan hcp.

Förberedelse för prestationsinriktad golf. Dessa juniorer spelar minst 10 tävlingar (Skandia Tour, klubbtävlingar, Gore-Tex mm), tränar efter individuella utvecklingsplaner. Planerad träning året runt. Individuella utvecklingsplaner, kontinuerlig uppföljning med pro.

Avgifter

För att delta i verksamheten ska alla juniorer vara medlemmar i Lyckorna GK. Alla våra juniormedlemmar är välkomna att vara med i vår ordinarie träningsverksamhet. Träningsavgiften kommer att hållas låg, jämfört med andra liknande aktiviteter.

Därutöver erbjuder vi extra träning i form av intensiv- och nybörjarkurser samt specialiserad elit-träning. För dessa alternativ kommer särskilda träningsavgifter att utgå.

Trivsel och sammanhållning

Under 2020 kommer flera olika läger att arrangeras. På försäsongen har vi ett fokuserat träningsläger, med inriktning på tävlingsgolf.  I maj arrangeras ett breddläger, som skall förstärka golfglädjen och sammanhållningen mellan juniorerna. Därtill kommer ett sommarlovsläger där mindre grupper tränar och framför allt spelar mycket golf tillsammans.

Det är mycket positivt om vi kan bidra till att juniorer bygger upp vänskapsband som kan hålla över lång tid. Men vi ska också ha en öppen gemenskap och en samhörighet mellan alla klubbens juniorer så att ingen känner sig utanför.

Vi kommer att tillhandahålla lokaler där juniorerna kan vara för sig själva när dom så önskar. Alla juniorer som vill ska kunna hyra ett skåp på klubben för sin utrustning.

Vi avser att fortsätta erbjuda en nyttig och prisvärd juniormeny (rabatterat pris) i restaurangen liknande den 2019. För att ytterligare stärka ”VI” känslan kommer vi att fortsätta att tillhandahålla golf-kläder i vår klubb-kollektion.

”Rolig Golf”

Om vi bedriver en bra verksamhet som gör att juniorerna tycker det är roligt så kommer de att vilja spela mer. Då blir de bättre och golfen blir ännu roligare vilket ger energi att spela ännu mer. Vi riktar verksamheten mot ”rätt utmaning i rätt tid” och det handlar ofta om att komma ut på banan och spela själv.

Vi ska ständigt ha ambitionen att genomföra varje aktivitet så att det blir både roligt och utvecklande. Den positiva utvecklingen ska göra det naturligt och attraktivt att fortsätta till nya nivåer inom verksamheten när man uppnår rätt ålder och färdighet.

Golf som året runt sport

Vi jobbar med att få golfen att vara en året-runt-sport. Vi kommer att erbjuda juniorerna olika träningsaktiviteter, såsom fysisk träning och slagträning på uppvärmd Range under vinterhalvåret. I klubbhuset ska det finnas möjlighet till simulatorgolf och närspelsträning.

För att kunna utvecklas och bli bättre golfare är det bra om barn och ungdomar har ett variationsrikt idrottsutövande. Vi ser alltså positivt på att juniorerna även ägnar sej åt andra sporter, varvid aktiviteterna kan komplettera varandra och ge individen en god allsidig träning. Vi anser att det är först i äldre junioråldern i kombination med tävlingssatsning som eventuell specialisering bör ske.

Spelsäsong

Mitten av april till och med mitten av september kommer organiserad träning att ske enligt en gruppindelning som beslutas av kommittén inför säsongen. Säsongsavslutning sker i mitten på september med tävling och sammankomst på Lyckorna GK.

Tävlingsverksamheten

Vi skall under 2020 bedriva en aktiv tävlingsverksamhet för alla nivåer.

För tävlingsjuniorerna kommer Skandia tour, BDGF-tävlingar och utpekade klubbtävlingar att prioriteras. Tävlingsgruppen kommer även att delta i utvalda SGF tävlingar som ger rankingpoäng, tex JMI, samt representera Lyckornas Dam och Herrlag.

För bredden kommer det minst att finnas klubbtävlingar med juniorklasser samt träffar med spel över 9-hål minst en gång i veckan. Här kommer olika spel- och tävlingsformer att dyka upp så som greensome, scramble, mixed etc. Vi kommer även att uppmuntra till spel på BDGF juniortour.

Elitlag

Under 2019 deltog herrarna i det Nationella Seriespelet. En junior var med och representerade klubben i herrlaget. Målsättningen är att vi 2020 ska delta med ett herrlag bestående av minst två juniorer.

Tränaren

Tränarna ansvarar för att juniorerna erbjuds teknikträning på professionell nivå. Även för golfträning som inte direkt avser teknik är Tränaren vår främsta resurs. Som komplement använder vi, förutom våra ideella ledare, även specialister inom fysträning, kost, etc. för punktinsatser.

Individuella utvecklingsplaner upprättas och individanpassas av tränaren för alla juniorer över 13 års ålder som deltar i regelbunden träning.

Ledarutveckling

För alla ledare såväl ansvariga coacher som hjälpledare erbjuds utbildning i Golfäventyret med intressanta och roliga övningar. Denna särskilda ledarutbildning kommer att hanteras och implementeras av Tränaren.

Vi strävar efter att alla ledare har gått Golfledarutbildning och/eller fått relevant ledarutbildning av klubbens pro. Våra äldre juniorer ska erbjudas ledarutbildning och uppdrag inom träningsverksamheten.

Juniorkommittén

Juniorkommittén planerar och beslutar om Lyckorna GK:s juniorverksamhet inom de ramar som sätts av klubbens styrelse. Verksamheten har en struktur som kan hålla över flera år, där arbete och ansvar fördelas mellan många individer så att man inte är totalt beroende av några få eldsjälar. Genom att skapa arbetsgrupper som fokuserar på ett mindre område var, kan man begränsa antalet timmar den enskilde ledaren behöver lägga ner.

Ansvarsområden inom Juniorverksamheten

Koordinering, ekonomi,

Kontakt gentemot klubbens styrelse

Kontakt gentemot distriktförbundet

Junior-Representant

Träningsverksamheten

Tävlingsverksamheten, tex interna och externa tävlingar, tävlingsschema

Ledarrekrytering

Information/web Information till ledare/juniorer/föräldrar/golfklubben/allmänheten/Svenska Lag

Läger

Ekonomi

Juniorverksamheten ska bedrivas med en budget i balans. Bidrag till verksamheten utgår från klubben och styrs av hur väl vi lyckas attrahera och behålla juniorer som medlemmar i klubben och aktiva deltagare i tränings- och tävlingsaktiviteter. Ju bättre verksamhet som bedrivs, desto mer medel kan verksamheten förfoga över.

Avgifter tas ut för tränarledd träning, läger, cuper och intensivträning (ex.vis för nybörjare), aktiviteterna bekostas helt eller delvis genom avgifter från deltagarna.

Andra viktiga finansieringskällor är LOK-stöd, stöd för idrottslyftet och SISU. Juniorverksamheten kommer även att finansiera ett stort antal aktiviteter genom exempelvis tävlingsarrangemang. De sponsorer som speciellt riktar sig till juniorverksamheten hanteras i samordning med annan sponsorverksamhet av klubbchef och sponsorkommitté.