Höstmöte 2021

Lika många män, som kvinnor har valts in i den nya styrelsen som nu kan börja sitt arbete. Sara Gidlöf, Jennifer van der Gronden, Joel Ericsson, Magnus Kreutz, Peter Karlsson, Kimmo Holmqvist (klubbchef) Lisa Olsson (Ej närvarande: Anne Falck och Anders Nilsson)

 

Vid höstmötet uppmärksammades också några personer som gjort stora insatser för klubben under de gågna 50 åren.

Gudrun och Svante Järbur har varit medlemmar alltsedan klubben bildades 1967 och de har båda under årens lopp gjort insatser för klubben. Gudrun har varit mångårig ordförande i tävlingskommittén och Svante har varit styrelsemedlem. De har också varit tävlingsledare i ett flertal både större och mindre tävlingar.

Magnus Reutermo har gjort stora ekonomiska insatser i ett läge när klubbens ekonomi var ansträngd. Vi hade inte haft någon korthålsbana utan Magnus ekonomiska bistånd.