Lyckorna GK - vi vill vara den bästa klubben för medlemmar!

Fantastisk naturmiljö omger klubben och banan, stora ekar, naturliga vattendrag och närheten till havet. Kanske den bästa drivingrangen i Bohuslän tillsammans med korthålsbanan och övningsområden ger goda möjligheter för dig som vill utveckla din golf. Trevlig och välkomnande atmosfär bland personal och medlemmar. Lyckorna är en fullservice anläggning med restaurang som drivs i egen regi och en Innesvingen golfshop. Det enkelt och flexibelt att vara medlem i Lyckorna GK. Klubben har ingen inträdesavgift, inget medlemslån eller insats, inga spelrätter, ingen städavgift. På sidorna som finns under den här rubriken finns all information för dig som är medlem och för dig som vill bli medlem. Vissa av sidorna är tillgängliga endast för medlemmar, logga in med samma uppgifter som på min golf.