Tävlingsgruppen

Organisation

Ledare: Anders Hansen

Stefan Bjurhoff: Tekniktränare

Fredrik Samuelsson: Assisterande tränare

 

 

 

 

      

Allmän info om träning, tävling och avgifter

Nedan info avser tävlingsgruppen – träna för att tävla.

För att delta i verksamheten skall man vara medlem i Lyckorna GK. Junior+ riktar sig till juniorer med <36,0 hcp samt juniorer som vill tävla på Skandia Tour. Yngre juniorer som deltar i breddträningen och som vill träna mer erbjuds plats i gruppen i mån av plats. Det går bra att fortsätta träna med YJP/YJF samtidigt som man tränar med junior+. Juniorelit riktar sig till juniorer med <9,9 hcp samt till dem som vill träna mer och tävla på Skandia Tours scratchtävlingar.

Träningen består av organiserad gruppträning året runt samt träningsläger. Träningsåret är indelat i två säsonger. Spelsäsongsträning 1 april – 30 september. Vinterträning 1 oktober – 31 mars.

Utöver gruppträningen kommer spelarna att stödjas individuellt. Det individuella träningsupplägget läggs upp i samråd med tränarna.

Juniorer som representerar Lyckorna GK i tävling och deltar i någon av träningsgrupperna erhåller ersättning för startavgifter, se regelverk på hemsidan. Ersättningen betalas ut mot redovisning efter tävlingssäsongens slut.

För att delta på gruppträningar och ta del av förmånerna i form av individuell coachning och tävlingsstöd utgår en avgift. Avgiften kan betalas mot faktura eller i klubbens reception senast den 31 maj samt 30 oktober (vinterträning). Fler avgifter kan förekomma för specifika aktiviteter, t.ex. läger. Kostnader meddelas i samband med inbjudan till respektive aktivitet.

Träningsavgifter 2019/2020

Spelsäsongsträning (1 april-30 sept) 1 750 kr

Vinterträning (1 okt-31 mars) 900 kr

Spelarens ansvar

Spelarna har en skyldighet att i möjligaste mån ställa upp i lagspel samt representera Lyckorna GK vid tävling. Det är spelarens skyldighet att känna till när lagtävlingar äger rum och ta hänsyn till detta när säsongen planeras. Vid lagspel skall spelarna ha representationskläder, och annan lagutrustning som klubben tillhandahåller. Spelarna ska spela KM.

Spelarna ska hjälpa till med saker som kan behöva göras i föreningen. Detta kan exempelvis vara hjälp vid projekt på banan, sponsoraktiviteter eller andra saker som ligger utanför ordinarie träning. Spelarna ska känna till systemet för aktivitetsrapportering i svenska lag samt själva ta ansvar för att rapportera kvalificerade aktiviteter till tränarna eller ledare.  

Träningsupplägg för 2020

Gruppen riktar sig till juniorer med <9,9 hcp samt juniorer som vill träna mer och tävla på Skandia Tours scratchtävlingar. Gruppens deltagare kan ha upp till 36,0 hcp.

Individuell planering och uppföljning

Alla juniorer som anmält intresse att delta i verksamheten 2020 kommer att kallas till ett individuellt planeringsmöte med tränarna. Syftet med mötet är dels att berätta om träningsupplägget och dels att gå igenom individuella målsättningar etc.

Spelsäsongsträning från 1 april

Gruppträning varje måndag 18:30 till 20:00. Träningsschema kommer att publiceras på hemsidan.

En av tränarna tillsammans med minst en ledare håller i veckoträningen.

Normalt kommer veckoträningstillfället innehålla:

Individuell träning

Fem tillfällen (30 min) individuell träning ingår. Behov gås igenom med ledarna som hjälper till att boka upp tider med tränarna.

Läger och spelträning på andra banor

Vårläger på annan ort. Ledarna arrangerar utflykter för spel på andra banor i distriktet. Lyckornas juniorer spelar utan att erlägga greenfee på alla banor inom BDGF samt Onsjö, Koberg samt Bästkortsklubbarna (Stenungsund, Tjörn, Gullbringa och Lysegården).

Vinterträning

Med undantag för ett kortare uppehåll i november samt över jul arrangeras minst ett träningspass per vecka. Träningen är fokuserad på teknik samt fys.