Juniorläger 2019

Barn älskar läger! Det har vi på Lyckorna tagit fasta på och vi arrangerar flera läger varje säsong.

Läger på Holma GK 12-13 maj

Vårläger i maj

Lyckornas Vårläger för juniorer äger rum helgen xx-xx maj 2019. Avgift för att delta på lägret är 500 kr. 

Sommarläger 18-21 juni

Sommarläger på Lyckorna arrangeras måndag den 17/6 till och med torsdag 20/6 2019.

Lägret vänder sig till barn mellan 7 och 12 år, både de som redan ingår i träningsrupperna och till nya som vill prova på. MAX 20 deltagande barn. Lägret pågår från kl. 9.00-15.00 varje dag.

Betalning av lägeravgiften 1350 kr faktureras av klubben.

Utskick med info och inbjudan kommer under maj månad.