Barn älskar läger! Det har vi på Lyckorna tagit fasta på och vi arrangerar flera läger varje säsong.

Vårläger 30-31 maj / Sommarläger 17-20 juni 2019

Nedan finns information om aktuella läger...