Juniorverksamhet på Lyckorna

Juniorkommittén på Lyckorna GK vill ge ungdomar mellan 5 och 21 år en möjlighet att upptäcka golfen som idrott och utvecklas genom golfen, både fysiskt och socialt. Alla skall kunna delta i verksamheten, oberoende av ålder och ambitionsnivå. För ungdomar upp till 13 år har verksamheten mest social inriktning. Från 13 år skall verksamhet erbjudas både som breddverksamhet och för dem som vill tävla.

Sammanfattning av verksamhetsplanen för 2020

 

Vision

En attraktiv klubb för juniorer i en välkomnande miljö där alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar med golf som hobby och/eller tävlingsidrott

Värderingar

Våra värderingar kan sammanfattas i fyra ledord – Glädje, Hälsa, Ansvar och Ärlighet och vi ska förmedla känsla för ”fair play” och social gemenskap.

Framgångsfaktorer

Det ska vara enkelt och relativt billigt att börja spela golf och vi ska erbjuda träning, aktiviteter och spelmöjligheter som gör golf rolig genom att passa den enskilde deltagarens nivå och samtidigt stimulera utveckling.

Långsiktiga mål (3 år)

Den övergripande målsättningen är att rekrytera och behålla fler ungdomar som aktiva medlemmar i klubben

Mål 2020

Under 2020 ska vi ha minst lika många barn och ungdomar (juniorer) i tränings- och tävlingsverksamhet som 2019. Vår bas med utbildade ledare ska fyllas på.

Verksamheten 2020

Vi kommer att anordna ett stort antal aktiviteter året runt bl.a. gruppträning med tränare uppdelat i olika nivåer, läger, tävlingar över 18 eller 9 hål, sällskapsspel och sociala aktiviteter. En dag i veckan kommer spelträning/tävling på korthålen och stora banan att arrangeras, där fokus ligger på att juniorerna ska utveckla sig till att kunna spela på banan utan hjälp av vuxen. Vi kommer att uppmuntra till tävlingsspel på annan bana.

Avgifter

För att delta i verksamheten ska alla juniorer vara medlemmar i Lyckorna GK och vi ska ha en träningsavgift som är låg, jämfört med andra liknande aktiviteter. 

Trivsel och sammanhållning

Under 2020 kommer flera olika läger att arrangeras och det är mycket positivt om vi kan bidra till att juniorer bygger upp vänskapsband som kan hålla över lång tid men vi ska också ha en öppen gemenskap och en samhörighet mellan alla klubbens juniorer så att ingen känner sig utanför