Greenfee

Rådande förhållanden, antalet MUA, banans kondition etcetera kan innebära reducerad greenfee. Ordinarie greenfee för spel på Lyckorna är 400 kr måndag-torsdag lågsäsong och 550 kr fredag-söndag samt under högsäsong. Rabatter för spel på mindre attraktiva tider återges i tabellen nedan. Övriga rabattgrupper och regler finns beskrivna längre ner på sidan. Information om reducerad greenfee lämnas av klubbens receptionspersonal och anslås på informationstavla vid självbetjäningsdisken. Det går alltid att boka tider på Lyckorna via golf.se eller genom att kontakta klubben på 0522-20176 / info@lyckornagk.se

Aktuell greenfee Lyckorna golfbana

 

Ordinarie

greenfee

18 hål

Lågsäsong

1 mars t.o.m. 29 maj

31 aug t.o.m. 30 nov

Högsäsong

30 maj t.o.m. 30 aug

Pay & Play

9 håls

korthålsbana

  mån-tors fre-sön alla dagar alla dagar
Före 08.00 300 450 450 120/60
08.00 - 16.00 400 550 550 120/60
efter 16.00 300 300 400 120/60

 

Vill du spela mer än 18 hål?

Greenfee +9 hål lågsäsong: 100 kr / Greenfee +18 hål lågsäsong: 200 kr

Greenfee +9 hål högsäsong: 150 kr / Greenfee +18 hål högsäsong: 300 kr

Greenfee vid spel på vintergreener är 200 kr. 

Alla priser inklusive 6 % moms.

Greenfee vid tävling

Greenfee vid tävlingar på Lyckorna GK är 350 kr per person. För tävlingar där spelformen är greensome eller foursome är greenfee 250 kr. För tävlingar som sträcker sig över flera dagar erläggs endast greenfee för första tävlingsdagen.

Rabatter

Golfhäftet gäller på vardagar. Under veckorna 29, 30, 31, 32 gäller inte golfhäftet på varken vardagar eller helger. Golfhäftet gäller för 18 hål. Rabatten kan ej kombineras och utgår alltid från ordinarie pris, dvs 550 kr.

Junior betalar halv avgift. Juniorer inom BDGF spelar gratis på Lyckorna GK.

Gäst som spelar med medlem i LyGK har 50 kr rabatt på stora banan på ordinarie avgift.

Fyrklöverrabatt: För fullvärdig medlem i Torreby, Onsjö och Koberg gäller måndag - fredag 250 kr samt lördag, söndag samt helgdag 325 kr vid spel på stora banan.

Rabatt inom BDGF. Lyckorna GK är anslutna till greenfeeöverenskommelsen både under låg och högsäsong. Läs mer här!

Sju husbilsplatser i anslutning till klubbhuset har iordningsställts. Pris 100 kr per natt.

Frikort accepteras vid ett speltillfälle per år (18 hål) samt enligt regelverket för respektive kort, GAF, SGA, PGA, SGF, BDGF. Kontakta alltid klubben för ett godkännande. Observera att inga frispelskort accepteras vid tävling.

Pay & Play avser dagsgreenfee, spela hur mycket du vill under en dag. Alla juniorer upp till 21 år betalar halv greenfee, 60 kr.

Bästkortsinnehavare har sex fria rundor. Kan ej nyttjas lördagar mellan 9-12.

Alla priser inklusive 6 % moms.

Klubbsamarbeten 2020

Holma GK. Fullvärdiga medlemmar i Holma GK betalar 200 kr i greenfee. 

WoG City Club CC. Alla dagar 200:- (på lördagar gäller bokning efter klockan 14:00).

Gullbringa GCC. Fullvärdiga medlemmar erhåller 100 kr rabatt vardagar alla tider och helger vid start efter kl. 15.00.

 

Bokningsregler och avbokningspolicy

Bokningsregler

Ankomstregistrering av bokad tid sker i vår reception eller via On Tag app. Visa hänsyn och bekräfta din ankomst så att så många som möjligt kommer ut och får spela på banan.

En- och tvåbollar paras ihop vid hög beläggning

Vi förbehåller oss rätten att para ihop bollar när det är hög beläggning på banan. Det innebär att bokade en- och två bollar kan flyttas 9 eller 18 minuter framåt i tiden. Syftet med detta är att förbättra beläggningen och få ett jämnare flyt på banan.