Det senaste om anläggningen!

Välkommen att boka! Öppen för bokning fr kl 08 mån, ons och fre. Resterande dagar fr kI. 07. Innan det är banan stängd. Vi publicerar viktig info om banans status på Facebook och på hemsidan.

Uppdaterad information:

Nu kommer uppstarten av höstens ombyggnationsarbete ske. Måndag 19/9 kommer bli utstakning/utmärkning av teehörn, bunkerkanter mm och arbetena startar tisdag 20/9. Arbetena kommer pågå intensivt under en månad med grävmaskiner och dumper för att sedan övergå till färdigställande och efterarbeten. I huvudsak kommer det arbetas med:

 • Renovering och nybyggnation av tees
 • Renovering och ombyggnation av bunkrar
 • Modernisering av bevattningsanläggningen
 • Åtgärda problem med dränering och ytvattenavrinning

Arbetena kommer innebära avstängning av vissa hål, helt eller delvis, under vissa perioder. Hur banan kommer spelas under arbetena kommer ändras löpande och vi hoppas på förståelse. Målsättningen är att hålla hålen så öppna som möjligt, men säkerhet runt arbetsområdena är högsta prio. T ex kommer det onsdag 21/9 genomföras en geoteknisk undersökning av krönet på 18:e och 10:e för att undersöka hur långt det är till berggrund. Vänligen följ informationsskyltar.

Beroende på väder mm vet vi inte på förhand hur mycket som kommer hinnas med, men önskelistan ser i korthet ut ungefär så här:

 • Greenbunkerrenovering hål 9
 • Nya tees hål 10 (inkl hårdläggning av kiosktorget)
 • Greenbunkerrenovering hål 18
 • Ny bevattningsstam och teesprinklers hål 9
 • Greenbunkerrenovering hål 8
 • Ny bevattningsstam och greenspridare hål 8
 • Greenbunkerrenovering hål 10
 • Nya tees hål 14
 • Ny tee 41 hål 15
 • Ny tee 41 hål 17

Skogsavverkning

 • Under hösten/vintern kommer markägaren att gallra ut ekbeståndet till vänster om hål 14, 15 och 3. Golfklubben ser positivt på detta då det ger fler soltimmar och bättre lufttillströmning för till exempel green 14, vilket gynnar gräset samt upptorkning. Avverkningen kommer också möjliggöra en förstoring av tee 61/58/55 på hål 15. De ekar som ska avverkas är spraymarkerade med en röd prick.

// Bankommittén – genom Magnus Kreutz, ordförande