Välkommen till ny säsong
Banan är öppen med vintergreener och den har övervintrat väl. Vår ambition är att öppna ordinarie greener och tees så snart det är möjligt. Det är väldigt blött därute, men med lite värme och vind hoppas vi att det torkar upp.

Vad gäller rådande situation med Corona följer vi Folkhälsomyndighetens och SGF:s rekommendationer, se www.golf.se.  Golf är en utomhusaktitvet och smittorisken är liten. All övrig information hittar du på vår hemsida.

Medlemavgifter

Vi ber alla medlemmar kolla att de betalt sina avgifter och att i de fall man har autogiro kontrollera att det fungerar. Vi har fått ett nytt program för överföring mellan GIT och vårt faktureringssystem där vissa fel uppkommit. Detta är under utredning.

Träningsverksamhet

Verksamheten är igång som vanligt och tider och priser finns på hemsidan.

Röja ruffen och städdagar

När det gäller städdagar och röja ruffen kommer detta att skjutas på framtiden. Det är helt möjligt att själv eller i ett mindre sällskap utföra arbete på banan. Ta kontakt med Niklas 070-4825397 eller Kimmo 072-1502771, för att få en lämplig arbetsuppgift.

När det gäller arbeten kring och klubbhus och aktivitetshus återkommer klubbkommittén med ytterligare information.

På hemsidan hittar du mer om vad vi kommer att göra på banan och även i och omkring klubbhus.

Se mer på www.lyckornagk.se

 

Återigen välkommen till en ny och lite annorlunda säsongsstart.

Styrelsen och klubbledning