Årsredovisning Lyckorna GK och Lyckorna Golf AB 2019-01-01--12-31