Nyhetsbrev augusti 2020
Nu har vi levt med pandemin sedan mars och det går bra för golfen i Sverige. Trots alla farhågor har golfen klarat sig utmärkt under den här tiden och det gäller även vår klubb. Vi har en stark ökning av antalet speltillfällen och greenfeeintäkterna är större än vid samma tid förra året. Vår ekonomi är fortsatt stark och prognosen pekar på ett överskott som är drygt 1 Mkr bättre än förra året. Medlemsantalet är stabilt. Vi har i nuläget 1216 medlemmar varav 714 är guldmedlemmar. Det visar sig att de medlemmar som lämnar ersätts av nya och vi har även ett antal som växlat upp från lägre kategorier till guld.

 Styrelsen arbetar nu med att dra igång ombyggnadsprojektet av hål 1. Går allt i lås kommer detta genomföras i höst. Ambitionen är att, utöver ombyggnaden, kunna renovera/bygga om 2-3 teer och bunkar per år från 2021. Det ligger i linje med vår banutvecklingsplan som finns att läsa under Medlemssidor på hemsidan. En stark ekonomi är förutsättningen för att kunna underhålla och förbättra banan. Vi står inför stora underhållskostnader i framtiden.  Främst är det bevattningsanläggningen som närmar sig slutet av sin livslängd.

 Våra träningsmöjligheter har väsentligt förbättrats under de senaste åren, inte minst genom vårt Aktivitetshus. Vi kan ändå konstatera att här finns mer att göra och styrelsen arbetar på att öka användningen av våra träningsytor och att öka antalet träningstillfällen.

 Tävlingssäsongen har påverkats negativt av restriktionerna och vi får nog se 2020 som ett förlorat år vad avser tävlingar. Vi har dock kunnat genomföra KM och gratulerar Jonas Ström och Ella Hansen till sina segrar. KM kateogrier kommer också att genomföras lördagen den 19 september. Torsdagsgolfen har varit populär och dragit mellan 50-70 damer och herrar.

Vi ser fram emot en fin golfhöst!

 För styrelsen Lyckorna GK

Axel Wallström

Ordförande