Nyhetsbrev september 2020
Efter en tids planering är det klart att det blir ombyggnation av hål 1 i höst. Det blinda utslaget (för många) är snart ett minne blott, liksom säkerhetsproblemen med vägen samt svårigheten att veta var man ska leta. Samtidigt som hål 1 byggs om kommer arbete även utföras på bevattnings-, väg- och dräneringssystemet i närområdet. Detta blir det första stora arbetet som baseras på styrdokumentet för banans utveckling.

De stora delarna i projektet är:

  • Två nya teeytor. Tees 61/58/55 kommer ”överta” befintlig röds plats och 49/41 flyttas fram
  • Svackan på höger fairwaysida planas ur
  • Två fairwaybunkrar och en greenbunker
  • Ny green längre bak och mer till vänster
  • Ny körväg mellan pumphuset och hål 13, då åkmöjlighet bakom nuvarande green 1 försvinner
  • Rensning och utvidgning av dammen hål 17
  • Ny dräneringsstam mellan hål 13 och dammen hål 17
  • Ny bevattningsstam mellan pumphuset och ”Torget” inkl nya förgreningspunkter till tee 2, tee 13 och green 16

 Styrelsens beslut togs så sent som 16/9. Trots det kommer arbetet starta redan 29/9. Projektet innebär att hål 1 stängs för säsongen. Arbetstiden beräknas till 20 dagar.

Vissa dagar under byggperioden kommer hål 13 troligtvis spelas från alternativ tee. Materialtransporter till byggområdet kommer ske via vägen till vänster om hål 13. Tänk på säkerheten när ni slår. Bilparkeringen kommer delvis stängas av för att bli materialupplag.

Spel kommer ske året ut med start på hål 2 med den starttid som står i GIT. Information hur man ska ta sig till och mellan de olika hålen i närområdet kommer sättas upp. Vi ber er respektera de avspärrningar som kommer sättas upp mot arbetsområdet.

Hur årets sista tävlingar kommer genomföras återkommer vi till, men antagligen som 17-hålstävlingar.

Kostnaden för hål 1 är budgeterad till 900 kkr och kostnaderna för väg-, bevattnings- och dräneringsjobben är budgeterade till 400 kkr. Projektet kommer finansieras med egna medel. Målet är att hål 1 kan öppnas för spel när övriga greener öppnar för spel 2021. Men detta styrs av väderförhållandena.

Sista dag för att spela ”gamla” hål 1 blir 28/9. Passa på och gör en sista birdie!

 Styrelsen för Lyckorna Golfklubb

Nya ettan | (png) | 567,9 KB