Inför höstmötet 2020
Det är minst sagt ett märkligt golfår som nu går mot sitt slut. Pandemin till trots har det spelats golf i vårt land som aldrig förr och intresset för sporten har ökat markant. Mycket talar för att detta kommer att fortsätta. Vi står nu inför vårt höstmöte där styrelse skall väljas och budget för 2021 fastställas.

Efter måndagens regeringsbeslut om förändrade regler och lagstiftning om möten är ett fysiskt möte med fler deltagare än 8 personer en omöjlighet. Svenska Golfförbundet rekommenderar att årsmöten genomförs digitalt och styrelsen kommer att ta den möjligheten. Vi kommer att använda ett verktyg som heter Zoom och vi ber därför de medlemmar som tänker närvara att ladda ner programvaran. Här hittar ni en bra instruktion från Youtube. Följ länkenhttps://www.youtube.com/watch?v=On_3uf8XIbc

Ni kommer att få en länk i god tid till mötet den 26 november kl 19.00.

Vi kommer inte att erbjuda några andra platser för deltagande än via Zoom. Från klubbhuset kommer mötesordförande, sekreterare, klubbchef och klubbens ordförande att leda mötet. Några övriga deltagare kommer inte att beredas plats.

På hemsidan hittar ni under Medlemssidor alla handlingar till årsmötet. Ni hittar dagordningen i länken nedan.

Kommentar till budgeten

Styrelsen föreslår att medlems- och årsavgiften för 2021 höjs med ca 5 %. Avsikten är att ytterligare stärka klubbens ekonomi. Vi står inför stora investeringar i framöver. Banan är över 50 år och det är påkallat med renoveringar och förbättringar och detta kommer att ta större ekonomiska resurser i anspråk.  Bevattningsanläggningen kommer att behöva omfattande arbete. Teer, bunkrar, vägar och dammar måste underhållas och i vissa fall byggas om. Banans dräneringsförmåga måste förbättras.  Dessutom ser vi ett ökat slitage när spelfrekvensen ökar, vilket i sig är trevligt.

Enligt styrelsen mening är det bättre att succesivt bygga upp ett kapital för att kunna genomföra dessa investeringar efter hand än att tvingas ta ut engångsavgifter. Vårt ansvar är att förvalta våra tillgångar för framtiden och nu är klubben i ett läge när den har ekonomiska förutsättningar att genomföra det vi förutsatt enligt banutvecklingsplanen.

 

Vi kan bara beklaga de nuvarande omständigheterna som tvingar oss till extraordinära åtgärder, men det är viktigt att vi får genomfört vårt höstmöte. Den nya styrelsen kommer att få mycket att göra under kommande verksamhetsår.

 

Styrelsen för Lyckorna Golfklubb

 

 

Höstmöte 2020 Lyckorna GK - föredragningslista | (pdf) | 294,5 KB