Kallelse till höstmöte
Medlemmarna i Lyckorna Golfklubb kallas till höstmöte torsdagen den 26 november 2020 kl. 19.00. Plats: Klubbhuset

Pga rådande restriktioner  följer vi SGF:s rekommendation, vilket innebär att det krävs föranmälan för att delta i mötet. Enligt gällande föreskrifter och allmänna råd från FHM gäller gränsen max 50 personer vid ett allmänt möte. Om vi får fler anmälningar kommer vi att undersöka möjligheten att delta via länk t.ex Zoom.

Föranmälan skall ske senast den 23 november och görs till info@lyckornagk.se

/Styrelsen

Höstmöte 2020 Lyckorna GK - föredragningslista | (pdf) | 294,5 KB