Info från bankommittén
Spelsäsongen satte igång med full fart. Många har fått oönskad extratid vilket syns på banan. Det är
därför extra kul att den är i så fint skick. Det ökade speltrycket innebär att många personer finns på
banan och med det följer många möten spelare/banpersonal. Visa hänsyn, vänta med att slå tills
klartecken av banpersonal givits. Tyvärr sker det incidenser regelbundet och vi vill inte ha tillbud.
Tyvärr ser vi också att rondtiderna blir längre som en konsekvens av speltrycket. Nedan finns lite
information om arbeten som gjorts och vad som är planerat av olika anledningar.
 
Vegetation
Under vintern har det lagts mycket kraft på röjning av vegetation. Många uppskattar
detta vilket är kul. Röjningen kommer fortsätta nästa vinter eftersom det inte hinns med under
spelsäsong. Lite senare i år kommer vi förhoppningsvis kunna glädja oss av ytterligare havsutsikt från
hål 7/8 då markägaren på vår förfrågan kommer ta ner träd nere vid Sjöstugan. Den kan man
förresten hyra på https://anfasterod.se/boendet/ för gäster. 
 
Greenområdesrenoveringar
Arbete på hål 2 och 9 har genomförts med mycket gott resultat. Även
här har många visat uppskattning. Den tidigare planerade ombyggnationen av hål 2 kommer vi lägga
på is tills vi kan utvärdera genomförd insats. Bankommittén kommer jobba vidare med planeringen
av ombyggnation av hål 1 samt andra delar på banan som kräver åtgärder.
 
Stängsel
Efter det att björkarna vid stängslet bakom 10:e green togs ner har stängslet hamnat i blickfånget. Grönmålning av stolpar och nät har påbörjats, vilket ska få stängslet att smälta in mer i naturen. Kompletteringsmålning av stängslet på hål 12 ska också göras.
 
Vägar
Flera av de gång- och transportvägar vi har på banan är i dåligt skick. Insatser var inplanerade under hösten, men med tanke på det extra speltryck som finns nu försöker vi få vissa av dessa tidigarelagda. Det krävs dock extern entreprenör så tillgång på det styr genomförandetiden.
 
Teemarkeringar
Befintliga teemarkeringar kommer lämnas in för målning i de klassiska färgerna vitt, gult, blått, rött och orange. Under målningstiden kommer provisoriska teemarkeringar användas. Hektometersystemet kommer behållas, men när teeval är gjort och man är ute på banan handlar det om att snabbt kunna hitta till korrekt utslagsplats (inte minst för våra gäster). Dessutom reduceras risken för spel från fel utslagsplats.
 
Avståndsmarkeringar i fairway
Plattorna ska förhoppningsvis målas om samtidigt som teemarkeringarna. Färre antal avståndsmarkeringar per hål kommer finnas. På par 4-hålen planeras för avstånden 150/125/100 meter. På par 5‑hålen dessutom 200 meter.
 
Siktmärke hål 13
Vi kommer sätta upp ett siktmärke på hål 13 för att underlätta utslaget (inte minst för våra gäster). Många hamnar tyvärr i högerruffen med mycket letning av bollar som i sin tur påverkar rondtiderna negativt.
 
Ny pliktområdesgräns hål 2
Ytterligare en liten åtgärd för att få ner rondtiderna är att pliktområdet (fd sidovattenhindret) till höger på hål 2 har utökats. När boll slås ut i tjockruffen är det svårt att veta var man ska leta och spelaren tvingas alltid gå tillbaka för att sätta ny boll i spel. Den nya pliktområdesgränsen gör att ytterligare droppmöjlighet ges.
Lycka till med spelet nu. Lägg tillbaka uppslagen torv samt laga nedslagsmärken du ser.
Om du vill komma i kontakt med Bankommittén nås vi bäst på banutveckling@lyckornagk.se