Informationsträff om nya handicapsystemet
Nytt handicapsystem 1 mars 2020!

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.

Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du vid övergången att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar in i Min Golf från och med 1 mars 2020.

Informationsträff

Vill du lära dig mer om världshandicapsystemet är du välkommen på vår utbildning med klubbens regel- och handicapansvarige Staffan von Essen.

Datum, tid och plats: måndagen den 17 februari kl.18:00 (ca 1,5 timmar i klubbhuset)

Välkommen med din anmälan via knappen nedan!

Har du frågor gällande din handicap, nu eller efter övergången, kontakta Staffan von Essen:

staffan.essen@telia.com / 0768 440 772

 

Mer information, utbildningsmaterial samt svar på de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska Golfförbundet via länken här!

 

  Anmäl dig här!