Aktivitetshuset
Skadegörelse aktivitetshuset
Då är klara med skadegörelsen i aktivitetshuset.

Med hjälp av uppmärksamma medlemmar och våra övervakningsfilmer så kunde vi identifiera de personer som orsakat skadegörelsen.

Personerna i fråga är ej medlemmar i Lyckorna GK.

Vi har kontaktat fackmän som kommer att återställa lokalen.

Kan åter poängtera att träningshuset endast är till för våra medlemmar och golfande gäster.

 

/Kimmo Holmquist

Klubbchef Lyckorna GK