8

Par
5
Index
8
61
480m
58
465m
55
390m
49
390m
41
325m

8

Par
5
Index
8
61
480m
58
465m
55
390m
49
390m
41
325m

Gå över bunkern eller spela järn?

Åttans utslag är trevligt och spännande för medlemgolfaren. Här kan både en gammal vacker ek, en damm och en bunker komma i spel. Långtslående kan nå över fairwaybunkern och ha möjlighet att nå green på andraslaget. Iakttag försiktighet mot trafikerad väg till vänster samt spel på tians green till höger.