16

Par
5
Index
3
61
535m
58
510m
55
500m
49
415m
41
365m

16

Par
5
Index
3
61
535m
58
510m
55
500m
49
415m
41
365m

Spela smart!

Ett böljande par 5-hål, banans längsta med 510 meter från 58 och 415 från 49. Här gäller det att försöka sikta på de plana partierna, för dem som inte gillar att stå och ta stancen i lutning.