Styrelse

Här presenteras styrelsen på Lyckorna GK. Styrelsen arbetar med utvecklingen av golfklubben med fokus på övergripande strategiska frågor. Sammanträden äger rum en gång per månad. Som medlem i Lyckorna GK kan du hitta protokoll från styrelsemöten och andra viktiga dokument under fliken medlemssidor. Vi behöver fler som engagerar sig i klubben, känner du någon som är lämplig för framtida styrelsearbete, kontakta någon i valberedningen.

Hans Johansson

Ordförande

Kontaktperson gentemot bankommittén.

Eva Bergqvist

Ledamot / Vice ordförande

Förändringsledare inom Vision 50/50. Marknadsfrågor i styrelsen. 

Carl-Johan Sernestrand

Skattmästare

Christian Andersson

Ledamot / ordförande bankommittén

Ulla Söderberg

Sekreterare

Peter Andorff

Ledamot

Kontaktperson för juniorkommittén.

Monika Eek

Ledamot

Kontaktperson gentemot damkommittén och klubbkommittén.

Marcus Jonsson

Klubbchef/VD

Klubbchef och VD i driftsbolaget Lyckorna Golf AB. Adjungerad vid styrelsesammanträden.