LEDAMÖTER

Tävlingskommitténs uppdrag utförs under 2017 av Veterankommittén. Se Ledamöter under fliken Veterankommitté / Ledamöter. Styrelsens kontaktperson är Carl-Johan Sernestrand