AKTUELLT

Under januari och februari har kommittén arbetat med att lägga upp tävlingsprogrammet för 2017.  Nu skall det förankras och godkännas av klubbledningen innan publicering.

Vi söker tävlingsfunktionärer till våra tävlingar. Möte i klubbhuset den 4 mars med de personer som kan vara intresserade av att hjälpa till vid någon/några tävlingar.

I mars skall tävlingsprogrammet vara klart för presentation. Som vanligt är första tävlingen "Upp till kamp" 1:a maj med shotgunstart. Onsdagsgolfen startar 3 maj.