Tävlingskommittén

TÄVLINGSKOMMITTÉNS SYFTE

Tävlingskommittén har som uppgift att skapa ett intressant, varierat tävlingsprogram som ska attrahera så många medlemmar och gäster som möjligt. Aktiviteterna skall bidra till att ge ett ökat engagemang för klubben och därmed till en god klubbkänsla.

 

 

TÄVLINGSKOMMITTÉNS ARBETSUPPGIFTER

Skapa ett attraktivt och brett tävlingsutbud med tävlingsformer där förhoppningsvis alla medlemsgrupper i klubben ska kunna hitta några tävlingar som passar dem. 

Senast under mars skall tävlingsprogrammet med ansvariga funktionärer presenteras för godkännande av styrelsen.

Rekrytera tävlingsledare till de klubbgemensamma tävlingarna.

Erbjuda tävlingsledarna erforderlig utbildning.

Alla tävlingar skall läggas ut i GIT-tävling senast i mars.

Tillsammans med övriga kommittéer erbjuda olika aktiviteter för klubbens medlemmar i syfte att öka gemenskapen och trivseln på klubben.