2016

-  Yttre - inre  miljö  -  vara delaktiga i beslut som rör vår kommitte' 
 
-  Ute  :   stensätta utanför Entre'n ( ta bort stora stenarna ) lägga stenplattor. 
 
-  Se över utemiljön runt restaurangen, för mera trivsel. 
 
-  Torget, ta bort slipers och göra snyggt och lättskött. 
 
-  Göra snyggt framför gamla klubbhuset, ev. ta upp de gamla plattorna, rensa, lägga plast 
    och lägga tillbaka. Bekämpa ogräs där. 
 
-  Fler Papperskorgar på banan . 
 
-  Plantera buskar runt  "sko och vagnblås" . 
 
-  Plantera blommor runt klubbhuset i lådor. ( ev bygge av nya bänkar utanför tävlings båset ) 
 
-  Sedvanlig trettondags tipspromenad. 
 
 Inre Miljö . 
 
-  Uppgradering av Dam - Herrarnas omklädningsrum. 
  
-  Gardiner där det passar, även för att dämpa ljud. 
 
-  Fixa i restaurangen ,flytta om befintliga tavlor.   Uppdatering av dukar ljusstakar.m.m. Om intresse finns 
tillsammans med restaurangpersonal.  Gärna under vinter, då det finns tid och kanske bra priser.