Onsdagsgolfen

Onsdagsgolfen har premiär första onsdagen i maj och avslutas andra onsdagen i september.

Två klasser:

A - Slagspel

B - Poängbogey

 

Alla medlemmar kan vara med och spela och ingen föranmälan krävs. Valfri start och partner (V.S.O.P) vilket innebär att man bokar en egen starttid och går ut med sina golfvänner. Incheckning sker i shopen där man erlägger startavgift på 100 kr. Scorekorten lämnar man i greenfeeinkastet efter avslutad runda. 

Herrgolfen som ingår i V.S.O.P har normalt första start klockan 15.00. Samling och lottning sker 14.30, ta med ditt scorekort!. I onsdagsgolfen kan man vinna presentkort på Lyckorna GK som kan användas i restaurangen och i shopen.

Lyckornas Eclectic

Vi kommer inom kort sätta upp en utskriven lista i klubbhuset - använd whitboardtavlan tillsvidare. Alla som är med och spelar onsdagsgolf-tävlingar och är över 18 år kan delta i Lyckornas Eclectic. Startskottet går i samband med premiären av onsdagsgolfen den första onssdagen i maj. Den 27 maj ordnar vi uppstartsmiddag för de som är anmälda till Eclecticen 2015.

Tävlingen pågår fram till och med den andra onsdagen i september.

Hur går det till? Endast resultat från V.S.O.P - onsdagsgolfen är giltiga i Eclectic-tävlingen. Bruttoresultatet för valt hål förs upp på tavlan i klubbhuset. Resultat som väljs för eclectic ringas in med röd penna på scorekortet (samma scorekort som aktuell V.S.O.P-tävling, markerat av markör). Invalda resultat är permanenta, inga resultat kan ändras under pågående tävling.

Vem kan delta? Alla medlemmar samt av medlemmar inbjudna gäster kan deltaga i Lyckorna Eclectic. Åldersgräns 18 år.

När kan man anmäla sig? Det går bra att anmäla sig under hela tävlingsperioden, anmälan sker genom att erlägga startavgift i shopen samt skriva sitt namn på tavlan i klubbhuset.

Vad kostar det? Kostnaden för deltagande i Lyckornas Eclectic är 200 kr.

Priser: Ett jackpot-pris baserat på antalet deltagare kommer att lottas ut bland samtliga deltagare i eclectic-tävlingen. 1-5 pris kommer att utdelas i samband med sista deltävlingen tillika den sista omgången i onsdagsgolfens V.S.O.P. Läs mer om villkor för deltagande samt tävlingsregler på hemsidan under rubriken klubben - onsdagsgolfen. I övrigt gäller Lyckorna GK tävlingsbestämmelser 2015.

Vad ingår mer? Kickoff för Eclecticen äger rum i maj, alla som är anmälda till Eclecticen får en Club Sandwich. Avslutningsmiddag i september exklusive dryck ingår oxå!

Vilka är klassindelningarna? Två lika stora klasser. 

 Hur fungerar det med Hcp? Deltagarens Hcp avläses den sista tävlingsdagen (ej hänsyn tagen till hcp-påverkande resultat vid det sista tävlingstillfället). Resultatet reduceras med antalet slag enligt slopetabell multiplicerat med 50%. Framräknat antal slag avrundas uppåt. Avgörande vid lika resultat: Handicapmetoden, lägst spelhcp går före.