Ledamöter

Vakant

Ordförande

Christer Dahlqvist

Ledamot

Resultatansvarig för onsdagsgolfen.