Bana

Efter beslut på klubbens höstmöte 2017 jobbar styrelsen med att tillsätta en bankommitté med bred förankring i klubben. Ta kontakt med styrelsen om du vill vara delaktigt.

Förutom att planera för framtida investeringar i banan är bankommitténs uppdrag att: Kontinuerligt utveckla banan så att så att den i allt större grad uppfyller målsättningen att vara både möjlig och utmanande oavsett spelförmåga. Arbetet på banan skall bedrivas på ett sätt som främjar god arbetsmiljö och belastar naturen så lite som praktiskt möjligt. Utvecklingsprojekt 2017-2019, se PDF: Verksamhetsplan för banor och övningsområden Lyckorna GK.

 

Under 2017 har banutvecklingsgruppen på uppdrag av Lyckorna GK styrelse anlitat banarkitekten Christian Lundin för att ta fram en långsiktgt plan för 18-hålsbanan. Läs mer - klicka här!