Tävlingsgruppen

Organisation

Jessica Wallström: Koordinator, träningsansvarig, lagspelscoach

Stefan Bjurhoff: Tekniktränare

Hans Johansson: Mental Tränare

Malin Botorp: Fystränare

Elitjuniorkommittén: Anders Linder, Janne Andreasson, Peter Andorff (adjungerad från Lyckorna GK styrelse).

Mentorer: Oscar Florén samt Nils Florén.       

Allmän info om träning, tävling och avgifter

Nedan info avser tävlingsgruppen – träna för att tävla.

För att delta i verksamheten skall man vara medlem i Lyckorna GK. Junior+ riktar sig till juniorer med <36,0 hcp samt juniorer som vill tävla på Skandia Tour. Yngre juniorer som deltar i breddträningen och som vill träna mer erbjuds plats i gruppen i mån av plats. Det går bra att fortsätta träna med YJP/YJF samtidigt som man tränar med junior+. Juniorelit riktar sig till juniorer med <9,9 hcp samt till dem som vill träna mer och tävla på Skandia Tours scratchtävlingar.

Träningen består av organiserad gruppträning året runt samt träningsläger. Träningsåret är indelat i två säsonger. Spelsäsongsträning 1 april – 30 september. Vinterträning 1 oktober – 31 mars.

Utöver gruppträningen kommer spelarna att stödjas individuellt. Det individuella träningsupplägget läggs upp i samråd med Jessica.

Juniorer som representerar Lyckorna GK i tävling och deltar i någon av träningsgrupperna erhåller ersättning för startavgifter, se regelverk på hemsidan. Ersättningen betalas ut mot redovisning efter tävlingssäsongens slut.

För att delta på gruppträningar och ta del av förmånerna i form av individuell coachning och tävlingsstöd utgår en avgift. Avgiften kan betalas mot faktura eller i klubbens reception senast den 31 maj samt 30 oktober (vinterträning). Fler avgifter kan förekomma för specifika aktiviteter, t.ex. läger. Kostnader meddelas i samband med inbjudan till respektive aktivitet.

Träningsavgifter 2017

Spelsäsongsträning 1 200 kr

Vinterträning (1 okt-31 mars) tba

Tillägg för mentorprogram 2 500 kr  

Spelarnas ansvar

Spelarna har en skyldighet att i möjligaste mån ställa upp i lagspel samt representera Lyckorna GK vid tävling. Det är spelarens skyldighet att känna till när lagtävlingar äger rum och ta hänsyn till detta när säsongen planeras. Vid lagspel skall spelarna ha representationskläder, och annan lagutrustning som klubben tillhandahåller. Spelarna ska spela KM, vid förhinder, tag i god tid kontakt med Jessica och meddela detta.

Spelarna ska hjälpa till med saker som kan behöva göras i föreningen. Detta kan exempelvis vara hjälp vid projekt på banan, sponsoraktiviteter eller andra saker som ligger utanför ordinarie träning. Spelarna ska känna till systemet för aktivitetsrapportering i svenska lag samt själva ta ansvar för att rapportera kvalificerade aktiviteter till Jessica eller någon annan ledare.  

Träningsupplägg för 2017/2018

Gruppen riktar sig till juniorer med <9,9 hcp samt juniorer som vill träna mer och tävla på Skandia Tours scratchtävlingar. Gruppens deltagare kan ha upp till 36,0 hcp.

Individuell planering och uppföljning

Alla juniorer som deltagit i verksamheten 2016 kommer att kallas till ett individuellt planeringsmöte med Jessica och Stefan sista veckan i mars. Syftet med mötet är dels att berätta om träningsupplägget och dels att gå igenom individuella målsättningar etc.

Spelsäsongsträning från 1 april

Gruppträning varje måndag 17:30 till 19:30. Träningsschema kommer att publiceras på hemsidan.

Jessica tillsammans med minst en ledare håller i veckoträningen. Övriga tränarresurser kommer att deltaga med jämna mellanrum.

Normalt kommer veckoträningstillfället innehålla:

1 h och 45 minuter teknikträning eller spelträning/sparring

15 minuters individuell planering/uppföljning (vid åtta deltagare innebär detta att respektive junior genomför uppföljningen varannan vecka).

Individuell träning

Tio tillfällen (30 min) individuell träning ingår. Behov gås igenom med Jessica som hjälper till att boka upp tider, t.ex. med Stefan för teknikträning.

Mentorprogram

Deltagare i juniorelitgruppen kan ansöka om att få en mentor. Syftet är dels att skapa förutsättningar för närvaro vid tävlingar samt ge extra inspiration för juniorer som är i början av sin tävlingskarriär. Mentorn kommer att närvara vid utvalda tävlingar och träningar under säsongen. Mentorn kommer att ha en kontinuerlig dialog både med junioren och med Jessica kring prestationer, behov med mera. 

Läger och spelträning på andra banor

Vårläger på Halmstad Golf Arena. Elitjuniorkommittén kommer även arrangera utflykter för spel på andra banor i distriktet. Lyckornas juniorer spelar utan att erlägga greenfee på alla banor inom BDGF samt Onsjö, Koberg samt Lysegården.

Vinterträning

Med undantag för ett kortare uppehåll i november samt över jul arrangeras minst ett träningspass per vecka. Träningen är fokuserad på teknik samt fys.