Tävlingsbidrag

Vi i Lyckorna Golklubbs Junior/Elitkommitte ser gärna att våra juniorer deltar i tävlingar på andra banor. Vi ser tävlandet som en viktig del av golfen samt en stor del i juniorens utveckling både på och vid sidan av banan. Det är även viktigt att vi har ledare eller föräldrar som följer med, både för att köra till och från tävling och som ett stöd för samtliga juniorer från vår klubb som deltar i tävlingen. Vi vill därför stötta tävlingsdeltagande genom ekonomiska bidrag, i den mån klubbens ekonomi tillåter. Det är dock inte vår skyldighet eller tanke att täcka spelarens eller ledarens alla kostnader för tävlingarna.

Regler för tävlingsbidrag till junior som representerar Ly GK

För att erhålla bidrag vill vi att spelaren, under säsongen, deltar i aktiviteter ordnade av vår kommitté. Vi vill att spelaren, om han/hon är kvalificerad, ställer upp i de scratchtävlingar för juniorer som arrangeras av klubben. I övrigt förväntas spelare från Lyckorna GK uppträda på ett föredömligt och sportsligt sätt på och utanför banan. Spelarna ska noggrant följa regler och bestämmelser och inte uttrycka sig nedsättande om bana, funktionärer eller motståndare.

Lyckorna GK ger bidrag till följande:

Anmälningsavgift

Tävlingsbidrag utgår, för upp till 10 scratchtävlingar per individ och säsong, med hela anmälningsavgiften, dock högst 300 kr/per tävling.

 

Bränsle 

Milersättning utgår vid samordnade resor till läger och vid lagtävlingsarrangemang, exempelvis Göteborg Golf Cup.

Lagtävlingar

Utöver ovanstående bidrag står klubben för ytterligare kostnader vid de tävlingar där klubben anmält ett lag. Dessa tävlingar behandlas separat från fall till fall.

Redovisning

För att erhålla bidrag skall redovisning lämnas på angiven blankett som skall vara tydligt ifylld och underskriven. Originalkvitto på startavgift skall bifogas.

Blanketten lämnas i shopen efter aktuell tävlingssäsong dock ej senare än 1 nov samma år. Ange kontonummer som pengarna ska föras över till.

Giltighet

Ovanstående regler gäller tillsvidare och kan, efter beslut av Junior/elitkommittén, ändras även under pågående säsong. Utbetalningar sker enligt de regler som gäller när redovisningen lämnas in.

Blankett: