Juniorkommittén

<p>Har du frågor eller vill komma kontakt med oss gör du det lättast genom att skicka Epost till: <a href="mailto:juniorerna@gmail.com">juniorerna@gmail.com</a></p>

Lina Ringmark

Ordförande

Janne Andreasson

Ledamot

Kristina Geers

Coach Yngre Juniorer Flickor

Anders Linder

Peter Andorff

Adjungerad ledamot

Stefan Bjurhoff

PRO (adjungerad ledamot)

Jessica Wallström

Assisterande tränare