Juniorverksamhet på Lyckorna

Juniorkommittén på Lyckorna GK vill ge ungdomar mellan 5 och 21 år en möjlighet att upptäcka golfen som idrott och utvecklas genom golfen, både fysiskt och socialt. Alla skall kunna delta i verksamheten, oberoende av ålder och ambitionsnivå. För ungdomar upp till 12 år har verksamheten mest social inriktning. Från 12 år skall verksamhet erbjudas både som breddverksamhet och som prestationsinriktade aktiviteter

Målsättningar 2016

Lyckorna GK satsar på juniorverksamheten! Träning året om, fler PRO-träningstimmar (över hela året) och fler golfläger är några exempel på vad som planeras. Knattar och ungdomar på och omkring golfbanan ger positiv energi till alla som besöker klubben. Juniorkommitten vill:

  • Arrangera golfträningar för barn och ungdomar 5-21 år, där de första åren inriktas på golfskoj
  • Arrangera ett externt och ett internt golfläger 
  • Uppmuntra fler ungdomar att delta i tävlingar på Lyckorna och andra klubbar
  • Verka för bättre träningsmöjligheterna för ungdomarna
  • Arbeta för att alla våra juniorer är goda företrädare för Lyckorna Golfklubb då de besöker andra banor
  • Arbeta för att göra klubben till en naturlig samlingspunkt för ungdomarna

Information om vår gruppträningsverksamhet, läger etc, finns via länkarna till höger.

Du kan även läsa mer i vår Verksamhetsplan!